Når godt 8.600 elever i folkeskolerne i Randers Kommune møder ind efter sommerferien, bliver det til en noget mere almindelig hverdag, end de har været vant til de seneste måneder.

Efter ferien bliver det nemlig med fuld undervisning i alle fag, oplyser kommunen.

“Under de retningslinjer vi har arbejdet under, har det ikke været muligt at undervise eleverne i de timer og fag, som de normalt skulle have haft undervisning i. Det bliver nu muligt, og det glæder vi os meget over på skolerne, hvor høj faglighed netop er et pejlemærke,” siger skolechef Jesper Kousholt.

Både elever og personale skal dog fortsat gøre en ekstra indsats for at passe på hinanden. Undervisningsministeriet understreger, at man stadig bør begrænse antallet af kontakter i løbet af dagen og så vidt muligt holde en meters afstand.

Skolerne skal derudover fortsat have særlig fokus på ekstra hygiejne og på at sende personale og elever hjem, hvis de har symptomer eller har været i nær kontakt med smittede.