Det må forventes at en stor del af trafikken på Clausholmvej vil være tunge køretøjer, og at Kristrup vil blive smutvej for mange personbiler til og fra klimabroen. Derfor takker beboerne nej

 

Den nye plan for trafikken til og fra den nye havn og til og fra klimabroen er planlagt til at gå gennem Kristrup, idet den skal gå ad Clausholmvej. Ifølge Jesper Støkmark Pedersen vil dette vil have store konsekvenser for hele bydelen, idet Miljø- & Teknikforvaltningen forventer en stigning alene på Valdemarsvej på 1000 biler og på Clausholmvej en stigning på næsten 5000 biler pr. døgn.

Kristrup har to skoler, Tirsdalens og Kristrup skole, samt uddannelsesinstitutionen FGU på Engboulevarden. Der er derfor mange veje der fungerer som skolevej. Tre buslinjer, rute 4, 5 & 15, kører gennem Kristrup og har allerede i dag besvær med at komme igennem bydelen. En del af bydelen, den gamle del, består af mange smalle og små veje. Disse kan ikke klare en øget belastning.

Ifølge Miljø- & Teknikforvaltningen i Randers Kommune forventes der ingen ændringer på Clausholmvej, da den efter deres opfattelse kan klare den øgede trafikmængde har Michael Mose fortalt ifølge underskriftindsamlerne Jesper Støkmark Pedersen.

“Dog er man åbne over for en optimering af vejen. Optimeringen består tilsyneladende af flytning af en kantsten eller to, ellers intet”, siger han.

“Byrådet forlængede i 2018 byggelinjerne på bl.a. Clausholmvej, hvilket jo er bekvemt, når det viser sig at man ikke kan nøjes med en optimering”.

Byrådet vil gerne have fredeliggjort Havnegade, så man kan få Byen til vandet, og dermed få de mest forurenende biler ud af byen.

“Til gengæld synes man det er i orden at flytte problemet til Kristrup. Det må jo formodes at trafikken til havnen i alt overvejende grad vil bestå af tunge dieselkøretøjer, måske oven i købet modulvogntog. Dette allerede fra 2022”, siger Jesper Støkmark Pedersen.

Næsten 600 borgere har indtil nu underskrevet en protest mod disse planer.