Nu kan du og dit lokalområde måske være med til at sætte skub i indsatsen for at etablere bofællesskaber i Randers Kommunes landdistrikter

 

Bofællesskaber kan både have mange fordele for den enkelte beboer, og det kan også have betydning for det lokalområde, bofællesskabet befinder sig i.

Som et led i en større indsats for fremme af bofællesskaber i Randers Kommune opfordres derfor til, at man lokalt melder ind til kommunens bosætningskoordinator, hvis der er bygninger, gamle gårde eller arealer i tilknytning til ens landsby, som man tænker vil være egnede til formålet. Dette kommer så – sammen med udvalgte kommunale arealer – til at ligge i et offentligt tilgængeligt kartotek over, hvor der er egnede steder for bofællesskaber.

 

Bofællesskaber er for alle…

… og kan have vidt forskellige udtryk. Bofællesskaber dækker over et stort antal måder at etablere og organisere sig på. Ens for de mange forskelligartede boformer er, at fællesskab er nøgleordet – og så er det noget, som flere og flere danskere viser interesse for

Fællesnævnerne hos bofællesskaber kan for eksempel være alder, livsstil, intentioner samt enighed i forhold til spørgsmålet om, hvorvidt man ønsker at bygge nyt på bar mark, eller om man ønsker at starte noget op i eksisterende bygninger. Der kan være tale om seniorbofællesskaber, økologiske bofællesskaber, byggefællesskaber og meget mere.

Hvor det før i tiden primært var selvorganiserede grupper af borgere, der startede bofællesskaber, kommer initiativet nu også fra professionelle aktører.

Kendetegnene for mange bofællesskaber er, at de ønsker at blive en del af det lokalområde, de etablerer sig i, og på den måde kan de bidrage positivt til lokal udvikling.

 

Den kommunale indsats

Hos Randers Kommune sættes i år gang i forskellige initiativer, der skal gøre det mere overskueligt for dem, der ønsker at etablere bofællesskaber i kommunen. Der vil blandt andet komme en digital guide og en hjemmeside, så man kan tilgå info og få gode råd. Her skal også gerne præsenteres egnede steder, hvor der evt. kan etableres bofællesskaber, så det bliver lettere for grupper, der ønsker at undersøge mulighederne.

Har man lokalt kendskab til f.eks. funktionsudtømte steder såsom gamle gårde, bygninger eller arealer i tilknytning til en landsby, som kunne være egnede til formålet, så er man meget velkommen til at skrive til bosætningskoordinator Søren Brøndum Christensen på sbc@randers.dk. Man skal naturligvis sikre sig, at ejere af bygninger eller arealer er informeret herom.

Følgende info vedlægges:

  • Adresse og/eller matrikelnr.
  • Kontaktperson og kontaktinfo
  • Mindre beskrivelse af ejendommen eller arealet. F.eks. eventuelle udfordringer, nuværende status og/eller fremtidsperspektiver

 

De formelle rammer

For at der kan etableres bofællesskaber i landdistriktet er der visse lovgivningsmæssige aspekter, der skal overvejes. F.eks. vil det være svært at bygge på et areal, der ikke ligger enten inde i en landsby eller i direkte forlængelse af én.

Det er desuden en forudsætning, at en eksisterende bygning er egnet til boligformål, og at boligenhederne kan indrettes uden væsentlig om- eller tilbygning, hvorimod overflødiggjorte landbrugsbygninger som f.eks. stalde og lader vil være vanskeligere at omdanne til boligformål uden væsentlige ombygninger.

Indkomne forslag vil blive screenet af forvaltningen, hvor egnethed vil blive vurderet.

 

Konference om bofællesskaber

Randers Kommune inviterer til konference om bofællesskaber 7. oktober klokken 16.30-20.00 i Loungen på Randers Stadion.

Til konferencen vil der være fokus på bofællesskaber over en bred kam. Dels vil arrangørerne gerne imødekomme efterspørgslen efter de mange forskelligartede former for bofællesskaber, og dels vil de gerne give de forskellige aktører mulighed for at udveksle erfaringer og idéer sammen.

Konferencen er derfor for alle interesserede og henvender sig til borgere og potentielle tilflyttere såvel som arkitekter, udviklere og andre professionelle aktører. Konferencen er blandt andet for dem der:

  • er nysgerrig på det der med bofællesskaber
  • måske allerede er en del af en gruppe, som leder efter et sted at starte et bofællesskab
  • gerne vil møde andre med interesse i at starte et bofællesskab
  • leder efter en arkitekt, investor eller andet, der kan hjælpe jer videre med drømmen
  • rigtig gerne vil bygge eller investere i udviklingen af bofællesskaber
  • gerne vil vide mere om, hvordan Randers Kommune kan hjælpe jer videre

 

Der vil være oplæg af Jesper Wagner fra Omega Capital og PhD Anna Falkenstjerne Beck. Jesper har for firmaet Exometric udarbejdet en rapport om Randers Kommune og bosætning og vil i sit oplæg rette fokus mod bofællesskaber. Anna har gennem sit Phd-arbejde undersøgt motivationer for at etablere, organisere og flytte i bofællesskab.

Med de to oplæg håber arrangørerne på at kunne prikke til nysgerrigheden for både de professionelle aktører og dem, der ønsker at bo i et bofællesskab. Efter oplæggene vil der være en let anretning og mulighed for at finde inspiration på markedspladsen, og hvem ved – måske møde kommende bofæller eller samarbejdspartnere.

Dagen vil blive rundet af med mere målrettede sessioner, hvor der er mulighed for, at forskellige aktører kan mødes om konkrete emner som f.eks. økonomi, etablering og organisering; seniorbofællesskaber; bæredygtige fællesskaber mm.

Har du spørgsmål, eller ønsker du at tilmelde dig konferencen, kan du skrive til bosætningskoordinator Søren Brøndum Christensen på sbc@randers.dk eller ringe på 2168 6035.