Søndag aften den 26. juli og frem til midten af august vil der blive lagt ny asfalt på to trafikerede strækninger i Randers Kommune. Her får dele af Vestervold og Udbyhøjvej nemlig nyt slidlag

 

I det seneste stykke tid har forberedelserne været i gang omkring brønde og riste. Og søndag den 26. juli klokken 18.30 går arbejdet med at lægge ny asfalt så for alvor i gang.

For at genere trafikken mindst muligt vil arbejdet primært foregå i aften- og nattetimerne efter samme model som sidste år, hvor Århusvej fik ny asfalt.

Det drejer sig om strækningen fra rundkørslen Udbyhøjvej/ Rosenørnsgade/Østervangsvej og ud til efter krydset Udbyhøjvej/Dronningborg Boulevard/Tjærbyvej og strækningen syd for krydset Vestervold/Vestergade til nord for krydset Vestervold/ Hobrovej/Adelgade.

 

Støjgener for beboere langs Vestervold og Udbyhøjvej

Ved at arbejde om natten kan det undgås at afspærre vejen i dagtimerne. Til gengæld vil der være støjgener for beboere langs Vestervold og Udbyhøjvej, mens arbejdet står på.

“Vi har gode erfaringer med arbejdet på Århusvej sidste år, og det håber vi vil gentage sig her. Vi vil selvfølgelig forsøge at begrænse generne mest muligt og udfører arbejdet i etaper, så der ikke er støj på de to vejstrækninger i hele perioden. Men til tider vil arbejdet være generende, og derfor har vi også sendt informationer om arbejdet ud til de berørte beboere langs Vestervold og Udbyhøjvej,” siger Henrik Kaldahl, der er ingeniør i Randers Kommune.

 

Afspærringer og omkørsler

Asfaltarbejdet bliver udført om aftenen og natten i ugerne 31-33. Der bliver arbejdet i tidsrummet fra 18.30-05.30 bortset fra natten til lørdag og natten til søndag.

Dele af Vestervold og Udbyhøjvej vil være spærret for trafik i aften og nattetimerne startende fra søndag den 26. juli klokken 18.30. Her vil der være tydeligt skiltet med omkørsel. I dagtimerne vil alle spor være farbare.

Busruter, der kører på strækningerne, bliver omlagt, når der arbejdes på Vestervold og Udbyhøjvej. Man kan orientere sig om, hvordan busruterne kører i perioden på Midttrafiks hjemmeside: www.midttrafik.dk/trafikinfo

Her kan du også se, hvilke stoppesteder, der bliver nedlagt i perioden. Der bliver sat information op på de berørte stoppesteder i ugerne op til arbejdet starter.

Randers Kommune forventer, at asfaltarbejdet er afsluttet fredag den 14. august 2020.