Samtlige partier og lister i Randers Byråd med undtagelse af Socialdemokratiet og De Konservative kræver nu handling i plejehjemssagen, som har vist urimelige og barske forhold på Huset Nyvang i forbindelse med TV2’s dokumentar »Plejehjemmene bag facaden«

 

Beboerlisten, Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Enhedslisten, Det Radikale Venstre og Velfærdslisten, der tilsammen kan mønstre 18 ud af 31 pladser i Randers Byråd, mener, at TV2-udsendelsen giver anledning til at granske forholdene på Huset Nyvang samt kommunens øvrige plejecentre og hjemmeplejen.

De omtalte partier og lister er på den baggrund enige om, at der som minimum skal foretages en ekstern uvildig undersøgelse af Randers Kommunes plejecentre, herunder især Huset Nyvang, og hjemmepleje. Undersøgelsens primære sigte skal være at afdække forholdene for de ældre, der modtager hjælp fra Randers Kommune, herunder om den hjælp de modtager er værdig og dækkende i forhold til de behov, som de ældre har. Derudover skal undersøgelsen kigge ledelsen efter i sømmene og afdække, om de nødvendige kompetencer og ressourcer er til stede i forhold til at drive plejecenter efter Randers Kommunes omsorgs – og værdighedspolitik.

Forslaget vil komme til afstemning på det førstkommende byrådsmøde 7. september og skal blandt andet undersøge om beboerne på Randers Kommunes plejecentre, herunder især Huset Nyvang, modtager den hjælp, støtte, behandling og omsorg, de har brug for. Om de personer, der modtager hjælp eller andre ydelser fra Randers Kommunes hjemmepleje, modtager den hjælp, støtte, behandling og omsorg, de har brug for.  Om lederne på ældreområdet har de nødvendige kompetencer og ressourcer i forhold til at drive plejecentre og at yde hjælp, støtte, behandling og omsorg i overensstemmelse med den sociale og sundhedsmæssige lovgivning og Randers Kommunes omsorgs- og værdighedspolitik.

Herudover skal undersøgelsen også afdække, hvem der traf beslutning om, at forvaltningen i Randers Kommune ikke skulle se dokumentaren. Om forvaltningen har pligt til at se dokumentation for et påstået omsorgssvigt, selv om denne dokumentation efter forvaltningens opfattelse er tilvejebragt på en ulovlig måde. Og om forvaltningen, udvalgsformanden og borgmesteren har holdt møder med pårørende til beboere på og medarbejdere ansat på eller tilknyttet Huset Nyvang, og om forvaltningen, udvalgsformanden og borgmesteren på disse møder fik en viden, som de burde have handlet på baggrund af.