Fra i dag indføres der i Region Midtjylland krav om, at både passagerer og chauffører ved al siddende patientkørsel skal bære mundbind.

Patientkørslen varetages af Midttrafik i regi af flextrafik.

Borgere, der ikke er syge, men bestiller en tur med flextrafik skal derfor også bære mundbind.

Præhospital Direktør Henning Voss forklarer, at beslutningen er taget for at skabe størst mulig sikkerhed for både patienter og chauffører.

– Borgere, der har brug for patientkørsel, er jo netop på vej til og fra sygehuset, fordi de er syge, og mange kan derfor være særligt udsatte. Vi indfører nu mundbind for alle for at begrænse smitterisikoen og sikre størst mulig tryghed for både passagerer og chauffører på tværs af hele regionen.

Ligesom i den kollektive trafik er det patienternes eget ansvar at anskaffe og iføre sig mundbind, men både hospitaler og chauffører har mulighed for at tilbyde et gratis mundbind, hvis patienten ikke selv har fået skaffet ét.

Kørslen med patienter, der skal til og fra hospitalet varetages af Midttrafik for Region Midtjylland i regi af Flextrafik-ordningen. Andre borgere, der bestiller eller bliver visiteret til en flextrafikkørsel, skal derfor også bære mundbind.

Enkelte patienter er undtaget

Der gælder nogle undtagelser for passagerer, der har:

  • vejrtrækningsbesvær
  • nedsat bevidsthedsniveau
  • fysiske eller mentale svækkelser, der gør, at de ikke selv kan fjerne mundbinde
  • børn under 12

Der gælder også undtagelser for chauffører, hvis de har vejrtrækningsbesvær eller hvis det kan påvirke trafiksikkerheden, fx hvis mundbindet på nogen måde mindsker muligheden for at køre bilen.