Randers Ungdomsskole ønsker at der opføres et skateanlæg i Randers Kommune.

Og i dag skal sagen drøftes i Sundheds- idræts- og kulturudvalget.

Udvalget har bedt forvaltningen udarbejde et oplæg til mulige placeringer og økonomi.

Bynære steder som Jens Otto Kraghs Plads, Laksetorvet og Tronholmen er dog ikke en mulighed på grund af støjgener.

Derimod kan det være i forbindelse med industribygninger eller andre områder med nærhed til byen fx Hvidemølleområdet.

Prisen for et skateanlæg skønnes til 1-4 mio. kr.