I 26 år har Natur og Ungdom Randers arrangeret naturaktiviteter for børn

 

I 1994 blev foreningen Natur og Ungdom Randers stiftet. De første mange år havde de fast base på Randers Naturcenter, og konceptet var at give børn en naturklub, hvor de havde mulighed for at lave forskellige friluftsaktiviteter. I starten foregik det som en fast klubaften hver uge, senere blev det hver 14. dag, men til sidst stoppede de faste klubaftener, da medlemstallet var faldende.

Da Natur og Ungdom Randers indledte et samarbejde med Bysekretariatet – Det Boligsociale Team, førte det også til, at foreningen i 2017 flyttede ind i det nyopførte ”Myretuen”, som er et bynatur-rum på Nordre Fælled med plads til masser af udendørs aktiviteter, leg, læring, arbejde med naturmaterialer og meget mere. Målet var at få flere børn, unge og voksne ud i den skønne natur omkring Nordre Fælled, som består af 140 hektar land, man kan boltre sig på – et dejligt område med masser af muligheder. De fleste aktiviteter foregår ved Myretuen, hvor man også kan gå indendørs, hvis vejret en sjælden gang er for slemt at være ude i.

”Regn er som regel ikke et problem for vores arrangementer – så tager vi jo bare tøj på efter vejret,” siger Pernille Sørensen, som er formand for Natur og Ungdom Randers og har været med i foreningen i et år. Hun var selv med i en afdeling af Natur og Ungdom, da hun var barn. Det var forløberen for Randers-afdelingen, og den lå i Støvring. I dag er hun pædagog i en naturbørnehave, så naturen er derfor en stor del af hendes liv, både på job og i fritiden.

”Da jeg flyttede tilbage til Randers, ville jeg egentlig selv have startet en natur-gruppe op for børn i området, men da jeg hørte, at Natur og Ungdom nu har en afdeling i Randers, så var det helt naturligt for mig at søge den vej,” forklarer hun.

 

Mange spændende arrangementer

I dag henvender arrangementerne i Natur og Ungdom Randers sig til børn i 6-12 års alderen samt deres familier. Medlemstallet er igen stærkt stigende, og foreningen nyder stor succes blandt de naturglade familier. Men succes er noget, der skal holdes i gang, og derfor bruger lederne i foreningen meget tid på planlægning af forskellige arrangementer. Der vil som regel være nogle få gengangere i løbet af året, men ellers sørger foreningen for, at der er stor forskellighed i arrangementerne, så der er noget for alle. For nylig har der blandt andet været Vilde Blomsters Dag, Vinterfest, Naturens Dag, besøg af en rollespilforening, besøg af en fossilmand, som havde medbragt forskellige fossiler, temadag om æg, hvor foreningen havde lånt nogle æg fra Randers Regnskov, så børnene kunne gætte hvilke dyr, de stammede fra. Repræsentanter fra Civil Hundeførerforeningen har også lagt vejen forbi Myretuen, og så har der været en drageflyverdag, naturbanko, snitteværksted, natur- og friluftsfestival og meget mere. Derudover har foreningen arrangeret ture ud af huset, overnatninger i shelters og lignende.

Nogle af de kommende arrangementer er blandt andet besøg af en jæger samt besøg af initiativtagerne til ”Ud Med Ungerne”, som man kan følge på Instagram, hvor de giver tips og idéer til naturaktiviteter.

Man kan læse mere om Natur og Ungdom Randers´ kommende arrangementer på deres facebookside.

”Vores håb er at gøre børn fortrolige med naturen, vise dem hvor mange muligheder der er i naturen og give dem glæden ved at færdes i den, for på den måde får de selv lyst til at passe på naturen – også i voksenlivet,” siger Eske Thøgersen, som er en af lederne i foreningen.

Natur og Ungdom Randers arrangerer både åbne aktiviteter, som er gratis for alle samt aktiviteter forbeholdt foreningen medlemmer.

”Vi har valgt også at lave åbne arrangementer, da der er børn og familier, som ikke får deltaget, hvis det koster penge. Og vi mener jo, at alle skal have mulighed for at opdage naturen og de mange aktiviteter, man kan lave i den,” siger Pernille Sørensen.

 

Gerne flere frivillige

I dag er der cirka 45 medlemmer af foreningen, seks ledere og en masse hjælpere. Som i mange andre foreninger kan det til tider være en udfordring at skaffe frivillige, men foreningen gør en bevidst indsats for at rekruttere frivillige, der har lyst til at hjælpe til ved arrangementerne.

Der er også mulighed for at komme på lederkurser i foreningen samt tage en formidler uddannelse.

”Man behøver ikke vide en masse om blomster, blade, insekter osv. for at være frivillig i foreningen,” forklarer Eske Thøgersen og fortsætter:

”Det vigtigste er, at man har interesse for naturen – og nysgerrighed. Det er ofte nysgerrigheden på de forskellige ting i naturen, der driver værket.”

Gennem årene er der kommet flere naturtilbud til børn og børnefamilier, men alligevel kan det være uoverskueligt for nogle børn og voksne at komme ud i naturen.

”Jeg tror, det har noget at gøre med den voksende brug af mobiltelefoner og iPads osv. i hverdagen. Mange vil hellere sidde derhjemme foran skærmen i stedet for at komme ud i naturen,” siger Pernille Sørensen og fortsætter:

”Det er som om, naturen er blevet sværere tilgængelig for nogle familier i dag. Men i bund og grund stammer det jo fra forældrene. Hvis forældre viste deres børn, at det er helt okay at være ude i al slags vejr – og ikke kun om sommeren, når solen skinner – så ville det også være en naturlig ting for børnene at gå ud og finde insekter, snitte i grene, plukke blomster og mange andre ting, selvom det måske regner lidt. Man tager ikke skade af hverken regn eller sne,” smiler hun.