Der er indgået en budgetaftale i Randers Kommune for 2021-2024.

Bag aftalen står Socialdemokratiet, SF, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre.

På kulturområdet har parterne prioriteret 5 mio. kr. til ombygning af Randers Teater, spillestedet Turbinen får 0,5 mio. kr. årligt i fire år sådan at det er muligt at Turbinen igen udpeges som regionalt spillested.

Museum Østjylland får 0,5 mio. kr. årligt for at sikre det fremtidige bemandingsniveau og Von Hatten får 650.000 kr. i 2021 i øget tilsagn om lån, sådan at bygningen kan reddes.