Dansk Folkeparti står udenfor budget 2021 efter en rodet budgetprocedure ledet af Torben Hansen. For Dansk Folkeparti stod det hurtigt klart, at den splittede S-gruppe skulle prioriteres før de politiske samarbejdspartnere.

Det finder vi i DF dybt skuffende, for vi har gennem processen op til forhandlingerne spillet med åbne kort. Faktisk kunne Torben Hansen allerede i onsdags, da vi talte i telefon om strategien have fortalt os, at man ikke ville have DF med…

Hvad var det så for ublu krav, vi kom med??? Belært af erfaring for Socialdemokraternes trang til at tage æren for alt det positive og fralægge sig ansvaret for alt det negative, ville vi have noget på udlændinge- og integrationsområdet. Dette lod sig ikke gøre, og vi formoder, det handler om, at man i S-gruppen har et medlem med anden etnisk oprindelse, som skulle beskyttes mod vores ”menneskesyn”.

For DF er det naturligt at spare på udlænding og integration. Vi vil hellere bruge penge på kernevelfærd. Udover det ville vi gøre noget for alle de mennesker, der er kastebold i systemet og ikke bliver ordentligt hjulpet på jobcenteret og andre steder i det kommunale system.

Men intet af det ville Torben Hansen og socialdemokraterne være med til. Torben Hansen svigter i stedet de ældre, i en tid hvor ældreområdet i den grad har brug for et løft og sætter bl.a. rengøring ned til hver 3. uge! Det er helt urimeligt for vores ældre medborgere, og den slags vil vi i DF under ingen omstændigheder være med til!

Dansk Folkeparti har sammen med en række partier og lister besluttet, at hele omsorgsområdet skal finkæmmes efter afsløringerne i TV2 dokumentaren ”Plejehjem bag facaden”. I vores budgetforslag har vi afsat en pulje på 10 mio. kr. til udmøntning efter anbefaling, når den uvildige undersøgelse ligger færdig – hvad har budgetforligspartierne… Intet!

Vores Veteraner, som har ydet en stor indsats for Danmark, ville vi prioritere efter opfordring, med et værested hvor udenomsplads gør det muligt at grille og hygge med familien og andre pårørende – vi havde et konkret bud på en placering og finansiering til renovering af lokaler efter veteranernes behov. Dette ville Socialdemokraterne heller ikke være med til!!!

I Dansk Folkeparti mener vi, at det indgåede budget har så mange mangler i forhold til børn, skole og ældre, at vi anbefaler partierne at genoverveje muligheden for at genoptage forhandlingerne.

 

Frank Nørgaard
Susanne Nielsen
Nick Zimmermann
Nicolai Estrup