Alle kan ikke cykle til alt, men mange kan cykle til noget, og det bør de kunne gøre på tryg og sikker vis. Uanset alder. Uanset om man bor på landet eller i byen. Uanset om man er på vej til arbejde, skole, uddannelse, indkøb eller fritidsaktiviteter. Uanset om cyklen er en gammel havelåge, en supersmart elcykel eller en ladcykel med plads til børnene.

Sundhed er et problem for mange borgere i Randers kommune. Vejene er ved at sande til i køer og trængsel. Vores verden er truet af massive klimaudfordringer. Støj og luftforurening er en skjult dræber.

Som byråd kan vi ikke løse de tunge udfordringer med sundhed, trængsel, klima og miljø. Men vi kan skabe rammer, så det bliver trygt og tillokkende for borgerne at træffe de gode valg i hverdagen, der gavner dem selv og samfundet.

Det er mig en gåde, at S, SF, K og R stort set negligerer det enorme potentiale, der ligger i at etablere bedre forhold for cykling. Partierne bag budget 2021 afsætter blot 6. mio. kr. til trods for, at der er behov for 40 mio. kr. for blot at tage toppen af de mange ønsker oplistet i den infrastrukturplan for cykling, der blev lavet i 2016.

Hver gang vi med gode forhold for cykling får flyttet en bagdel fra sæde til saddel, vælter gevinsterne ind: Færre sygedage, lavere sundhedsudgifter, kortere bil-køer, flere ledige parkeringspladser, mindre støj og luftforurening og CO2 reduceres naturligvis også.

I Venstre ønsker vi at afsætte 4 x 10 mio. kr. til cykling. Ikke for at tækkes cyklisterne, men for hente de mange gevinster ved at få flere til at cykle mere. Øget fremkommelighed er afgørende for vækst, udvikling og øget bosætning. Forhold, der får flere til at vælge cyklen, er hurtigste og billigste vej til at opnå dette.

 

Jens Peter Hansen
Medlem af Randers byråd (V)