Fra mandag den 28. september og cirka to uger frem udskifter Vejdirektoratet asfalten på en strækning på cirka halvanden kilometer i østgående retning på rute 16 ved Sdr. Borup.

Arbejdet udføres overvejende i dagtimerne.

Trafikken bliver afviklet med omkørsel, idet der er spærret i østgående retning mod Grenå hele døgnet.

Vejdirektoratet beklager på forhånd de gener, som arbejdet vil medføre for vejens naboer og trafikanterne.