På torsdag 8. oktober, er der første informationsmøde om projektet “Klimaliga” i Randers, der skal hjælpe kommunen med at komme helt i top med bæredygtighed

 

Dette skal ske i samarbejde med lokale erhvervsdrivende, foreninger og de enkeltpersoner, der har interesse i at være med på rejsen mod toppen af Danmarks bæredygtighedsskala.

En af de virksomheder, der siger klart ja til at gå forrest, er den unge virksomhed “Wallpipe” på Messingvej. Indehaver Lisbeth Grove Mikkelsen, der startede virksomheden for to år siden, er allerede med i det Advisory Board, der lige nu sidder og brainstormer på, hvordan man selv som virksomhed og hvordan kommunen bedst kan udnytte de affaldsressourcer, der er i kommunen, og udnytte dem bedst for klimaets skyld.

Hos Wallpipe går indsatsen hånd i hånd med den linje Lisbeth Grove Mikkelsen fra starten lagde som strategi:

“Vi har i forvejen et samarbejde med Genbrugspladsen i Randers om at købe deres affaldsrør til vores egen produktion”, fortæller hun.

“Vi skal derhen hvor så lidt affald som muligt bliver kørt væk fra byen så vi kan spare CO2 på vejene, så at blive en del af Klimaligaen er helt i tråd med Wallpipe”, siger hun.

 

Vil være førende

For en måned siden etablere Randers kommune et Advisory Board med fokus på bærerdygtighed. Nu tages skridtet videre med en Klimaliga, for at nå i mål med FN Verdensmålene 11 og 12.

“Det sidste af FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling handler om partnerskaber, og uden partnerskaber bliver det svært at realisere målsætningerne. Derfor er Advisory Boardet ikke bare et enkelt møde. Boardet og dets medlemmer er knyttet til den kommunale ressource- og affaldsplan, som gælder de næste seks år, og DK2020-partnerskabet, hvor målsætningen er en CO2-reduktion på 70 procent i 2030 og total CO2-neutralitet i 2050”.

Sådan beskrives målet for arbejdet på kommunens hjemmeside og for at komme skridtet videre inviterer kommunen nu alle borgere, foreninger og virksomheder til indledende møde for at etablere Klimaligaen.

“Vi har fokus på idéudvikling  både i Advisory Board og i den kommende Klimaliga. Deltagerne skal sammen med kommunen sætte rammer for, hvad vi sammen kan i forhold til at nå målene. Samtidig med at Advisory Board står til rådighed, byder de også ind med hvilke måder, vi sammen kan nå i mål. Det kan være med udnyttelse og genanvendelse af affald og bærerdygtige boformer. Men vi vil gerne høre borgernes meninger og idéer. Alle kan gøre en forskel og alle kan være med”, siger Chefkonsulent for bærerdygtighed, Mette Korsgaard Harbøll, der blev ansat i februar netop for at komme i mål med den målsætning, Randers Kommune har med hensyn til bærerdygtighed og opfyldelse af Klimamål.

“Men vi vil også gerne fremhæve de, der gør en forskel i dag. Og på den måde tiltrække flere virksomheder med bærerdygtighed”, siger hun.

Målet er også at kommunen i fremtiden kan tiltrække de borgere, der lægger vægt på klimaet og bærerdygtighed.

Klimaligaen er en del af Randers Kommunes DK2020 Klimaplan i sammenhæng med Randers for målene.

Klimaligaen er en særlig folkelig tilgang. Den er et partnerskab mellem aktører i kommunen, der vil den grønne omstilling, og vil gøre en indsats for at sænke CO2-udledningen.

Melder man sig til fra start, er man med til at sætte retningen for Klimaligaens indhold.

 

Hele vejen rundt

Lisbeth Grove Mikkelsen har fat i den lange ende – hun er en del af Advisoryboard – et netværk i Randers kommune, der brainstormer på bærerdygtighed. Hun er indehaver af Wallpipe, der har et par år på bagen, og er blevet landskendt for sin medvirken i Løvens Hule.

“Det er en rigtig god idé, at kommunen gør noget ved affaldsproblemet. Vi vil gerne genbruge og det er jo det, jeg gør i min virksomhed”, siger hun.

“Vi skal have bremset smid-væk kulturen. Og så skal vi kigge på verdensmålene i forhold til både bærerdygtighed og socialt ansvar”, mener hun.

I hendes virksomhed samarbejder hun også med kommunen om ansættelse af fleksjobbere blandt andet.

“Vi er en socio-økonomisk virksomhed, der gerne vil løfte ansvaret om at få folk ud på arbejdsmarkedet og så tager vi praktikanter fra Dania, der gerne vil uddanne sig i innovativ entrepreneurship”.

Derudover stille Wallpipe lokaler til rådighed gratis for iværksættere, der er nystartet, og som har fuldtidsarbejde ved siden af.

“Vi bruger jo ikke selv lokalerne efter kl. 16, så vi kan lige så godt udnytte at vi har pladsen, så det kommer andre til gode;” fortæller hun.

Lisbeth Grove Mikkelsen er selv uddannet fra Dania – hun er serviceøkonom med speciale i sport og event. Derudover har hun en bachelor i Innovativ entrepreneurship.

Hendes hovedfokus er bærerdygtighed hele vejen rundt, og hun er glad for at kommunen nu går forrest i kampen for et bedre klima.

“Det var jo netop min idé med genbrug, der fik mig i gang med Wallpipe”, fortæller hun.

“Og så kan det give virksomhederne bedre motivation til at lege med. Så det er superfedt at kommunen tager teten”.

Hun bruger selv sin tillærte viden til at holde foredrag og oplæg for virksomheder og står til rådighed for sparring, især ved opstart af en virksomhed.

Wallpipe har planer om at lave et CO2 barometer på deres hjemmeside, for at holde styr på, hvor meget CO2 de sparer ved deres produktion. Men lige nu arbejdes der på en tysk og en engelsk hjemmeside, så planerne om eksport kan sættes i værk.