Da Randers Byråd vedtog udviklingsplanenerne for Byen til Vandet og Klimabroen d. 7/9-20 skete det efter en rosenrød præsentation fra Borgmesteren om høringsforløbet, bla. med ordene: “Der er indkommet 47 høringssvar, rigtig mange er positive”, “..det er også det billede vi møder, når vi er ude og tale med borgerne om projektet, det er sådan, kom nu i gang!” og ”Andre er mere kritiske i forhold til enkelte detaljer i projektet…”.

Når man ser på de 47 høringssvar er det meget svært at få øje på “rigtigt mange”, der er positive. Endvidere ser det ud til, at den store modstand, som udover høringssvar er dokumenteret i form af underskriftsindsamlinger, avisartikler og interessen for og opbakningen til foreningerne Bevar Bækkestien og Miljøbroens Venner – ikke har vejet væsentligt i det “billede”, som Borgmesteren åbenbart mener at have mødt.

De “enkelte detaljer”, som Borgmesteren omtaler, at der har været kritik af, må man forstå omfatter problemstillinger som den fire-sporede blindgyde på Klimabroens nordside, Bækkestiens bevarelse, kraftigt opskrevne trafiktal og befolkningsprognoser, bebyggelsesprocenter, byggeretspriser,

arealudlæg, udledning af overfladevand i Randers Fjord, juridiske aspekter osv.

 

Der blev derfor spurgt ind til ovenstående i forbindelse med den åbne spørgetid på byrådsmødet d. 5/10-20 (spørgsmålene kan ses her: https://dagsordener.randers.dk/vis/?iframe=true#0452290f-5301-4870-8852-82992ceab196).

 

Vores forventning var at man som Borgmester ville svare på de konkrete spørgsmål, som var stillet – specielt fordi disse drejede sig specifikt om det rosenrøde billede, som Borgmesteren fremlagde på byrådsmødet d. 7/9-20. Men Borgmesteren valgte i stedet at henvise til svar fra forvaltningen, som selvfølgelig ikke redegør for hvorfor Borgmesteren valgte at fremlægge det rosenrøde billede, da byens hidtil største investeringsprojekt blev fremlagt til afstemning for byrådet.

Historien om det rosenrøde høringsforløb bærer præg af en moderne og lokal fortolkning af Kejserens Nye Klæder! Men selv H. C. Andersen ville nok have problemer med at forstå en firesporet trafikal blindgyde og fastholdelse af tung trafik i midtbyen, for den slags overgår jo alt fantasi…

 

Erik Bo Andersen

Kongelysdalen 14

8930 Randers NØ