På finansloven for 2020 blev der afsat 50 millioner i en pulje til at fremme cyklisme i forbindelse med kollektiv transport.

30 cykelprojekter i hele landet har fået tildelt penge fra puljen til finansiering af cykelparkering. Blandt andet i Randers og Norddjurs.

– Midlerne fra cykelpuljen vil være med til at etablere cykelparkeringspladser ved flere trafikknudepunkter, siger transportminister Benny Engelbrecht.

Så nu får Randers Kommune cirka 323.000 kroner til udvidelse og etablering af nye cykelparkeringspladser ved Randers Station.

Norddjurs Kommune får tilskud til at etablere tryg cykelparkering ved letbanestationerne. Samlet får kommunen 340.000 kroner.