I sidste uge satte Randers Kommune gang i det nye initiativ, Klimaligaen.

I denne uge fortsætter kommunen med at hverve medlemmer ved en klimaliga-workshop på Randers Bibliotek – både mandag og trisdag.

Med Klimaligaen vil kommunen sammen med borgere, virksomheder, landbrug og organisationer styrke indsatsen for at mindske udledning af CO2.

Kommunen vil udvikle klimaplaner som skal vise vejen mod at blive klimaneutrale senest i 2050. Arbejdet skal samtidig tjene som inspiration for kommuner i resten af landet.

– Klimaligaen skal være med til at finde løsninger på klimaudfordringer, fortæller chefkonsulent Mette K. Harbøll i Klimaligaens sekretariat.