I Østjylland bliver flere dræbt i trafikken på veje i landzone end i byområder.

For 13 ud af de 21 dræbte i Østjyllands Politikreds sidste år, mistede livet i landzone, viser tal fra Vejdirektoratet.

– Ulykker, der sker i landzone, vil oftere ske med højere hastighed end i byerne. Dermed stiger risikoen for alvorlig personskade, fortæller Vejdirektoratets trafiksikkerhedsekspert Marianne Foldberg Steffensen.

Det er unge mellem 18 og 24 år, der udgør den største andel blandt dræbte og tilskadekomne i trafikken i Østjylland.