Jobcenter Randers og Psykiatriens Hus har indgået et samarbejde om workshops, som skal styrke jobparate men sårbare ledige i at finde det rette job i forhold til ønsker og kompetencer

 

De to workshops, der indtil videre er aftalt, bliver afviklet på jobcentret, men er udviklet og faciliteres af to medarbejdere fra Recoveryskolen under Psykiatriens Hus, Inge Niewald Mikkelsen og Daniel Ancher Andersen.

“Samarbejdet opstod, fordi vi ser dette fokus som særdeles relevant i en beskæftigelseskontekst. Og det er der flere grunde til”, forklarer konsulent og underviser Tabita Amstrup fra Jobhuset ved Jobcenter Randers:

“Det er vores erfaring, at nogle ledige – enten pga. dårlige oplevelser i deres tidligere arbejdsliv, udbrændthed eller psykisk sårbarhed – har brug for noget mere end at vide, hvordan de lægger en god jobsøgningsstrategi”.

“Mine kollegaer gør allerede et stort stykke arbejde i den henseende, bl.a. jobkonsulenterne, der jævnligt er i dialog med de ledige, og er skarpe til at indkredse og afhjælpe de barrierer, der kan være på spil. Hvis en borger oplever et dyk i selvtilliden, motivationen eller trivslen generelt, og oplever, at det spænder ben for deres jobsøgningsproces, så kan vi nu supplere med et holdforløb, der giver de ledige nye redskaber til at håndtere processen, så de hurtigere kan få skabt nye karriereveje”.

“Som jobcenter ønsker vi ikke blot, at ledige kommer i beskæftigelse. Vi ønsker også, at de hurtigt og succesfuldt kommer i beskæftigelse. At de oplever, at de igen er med til at bidrage med deres kompetencer. Det har betydning, “at de kommer sig”, så det at være i arbejde igen er noget, der bidrager positivt i deres liv og giver dem tilfredshed og glæde. Mennesker, der trives i deres jobs, bliver ofte fastholdt i deres jobs. Ved at inddrage recovery-tilgangen i beskæftigelsesindsatsen, har vi også øje for det psykiske velbefindende”, uddyber Tabita Amstrup.

Indtil videre er Jobhusets tilbud blevet taget rigtig godt imod, idet der allerede er venteliste til den første workshop, der afholdes fredag 20. november.