Normalt mødes masser af nysgerrige unge og deres forældre til uddannelsesaftener i Randers for at blive klogere på valg af ungdomsuddannelse. I år bliver tilbuddet online og der er virtuel uddannelsesaften 17. november

 

EUD, EUX eller GYM? Valget kan være svært når man går i 8., 9. eller 10. klasse, og derfor inviterer Ungdommens Uddannelsesvejledning i samarbejde med alle ungdomsuddannelserne hvert år til uddannelsesaften for unge og deres forældre. Det foregår i november, sådan at den unge og forældrene bagefter har mulighed for at drøfte mulighederne og den unge kan foretage et valg.

“På grund af risikoen for Covid-19 smitte kan vi ikke afvikle uddannelsesaftenerne som normalt, hvor rigtig mange møder op i Arena Randers. I stedet inviterer vi til online uddannelsesaften, og så håber vi, at de unge og deres forældre går på hjemmefra,” siger Morten Skivild, leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning.

“Det er et vigtigt valg den unge skal træffe, og det kan være svært at blive helt klog på sig selv og mulighederne. Der findes masser af information om valget af uddannelse, men det er vores erfaring, at det er vigtigt, at vi tilbyder de unge og deres forældre en informationsaften, der kan give en bred viden og være afsæt for gode samtaler derhjemme. Det gør vi også i år, men nu online,” siger Morten Skivild og fortsætter:

“Vi har derfor sammen med ungdomsuddannelserne forberedt et online-arrangement, som vi håber at se mange til,” siger Morten Skivild.

 

 

Online uddannelsesaften foregår 17. november og her vil der både være oplæg om EUD (erhvervsuddannelser) og GYM (gymnasiale uddannelser).

 

Uddannelsesaftenen foregår online 17. november kl. 19.00 (EUD) og kl. 19.25 (GYM)

Her vil Ungdommens Uddannelsesvejledning være vært for en aften, hvor det er muligt at møde oplægsholdere fra Randers Statsskole, Paderup Gymnasium, Tradium (HHX, HTX og EUD), SoSu-skolen samt Randers HF og VUC,

 

Link til uddannelsesaften vil blive offentliggjort på www.randers.dk/ua20