Idrætsforeninger spiller en vigtig rolle i mange børns liv, når der skal skabes fællesskaber, fysisk aktivitet og sundhed, og det vil Purhus IF nu bakke op om, med en forbyggende indsats

 

Derfor starter de et nyt fem-årigt projekt – Sundhed, bevægelse og trivsel i Purhus IF.

Igennem foreningsfællesskabet, vil idrætsforeningen bidrage til, at børn i lokalområdet får en grundlæggende glæde ved bevægelse samt en bedre trivsel og sundhed – fysisk, psykisk og socialt. Indsatsen starter ved de nyfødte, hvor der sikres gode tilbud hele vejen op til deres 12. leveår med et særligt fokus på de første fem år af børnenes liv.

 

Aktiviteter i foreningen

Asferg Babyklub er klubben, hvor mødre på barsel mødes til enten babymotorik og mortræning eller i mødregruppen, hvor der afholdes mange forskellige events. Der er stablet et godt samarbejde op med både sundhedsplejen, tandplejen, fysioterapeuter, menighedsrådene og sognepræsten, de lokale vuggestuer samt eksterne aktører. Når mødrene slutter deres barsel, kan fællesskabet tages videre til Spireklubben, som er et søndags-tilbud for børn i alderen 0-6 år og deres forældre.

Samarbejdet med den lokale børnehave, Svalereden, byder på idrætseftermiddage for børnene hver tredje uge, hvor bevægelsesglæde er i fokus. Børnene bliver hentet af deres forældre i Træningshuset, hvorefter de kan afhente en måltidskasse ved den lokale købmand, Min Købmand, med sunde og nemme hverdagsretter. Derudover vil der blive afholdt idrætsdage med de to lokale børnehaver, Svalereden og Børnehuset Gassum, hvor børnene fra de to huse har mulighed for at lære hinanden at kende og bevæge sig sammen.

I forbindelse med at børnehavebørn fra henholdsvis Gassum Børnehus og Børnehuset Svalereden skal i førskole på Asferg Skole, vil Purhus IF, i samarbejde med Asferg Skole, arrangere en Trivselsuge, som afholdes i Træningshuset i Asferg. Fokus i denne uge er, at børnene får dannet et godt fællesskab, samt at fastholde bevægelse, sundhed og idræt i overgangen mellem børnehave og skole.

 

Undervisnings- og klublokale

Nordea Fonden har støttet projektet med bevillinger til et nyt undervisnings- og klublokale. Lokalet skal bruges til de forskellige aktiviteter i projektet. Lokalet kan danne rammerne omkring mødregruppen, events i babyklubben, besøg af sundhedsplejersken til vejledning af forældrene. Lokalet skal også kunne bruges som klublokale for børn og forældre, så de har et sted at sidde før/efter aktiviteter, for at understøtte det sociale element i foreningslivet.

 

Samarbejdspartnere

Projektet har været undervejs gennem længere tid. Vi er blevet mødt med stor velvillighed og interesse for at afprøve disse tiltag og dette har medført at Randers Kommune – Sundhedsforvaltningen og Kultur og Fritidsforvaltningen, Landsbypuljen, Bevæg dig for livet, ELRO Fonden, Nordea Fonden, DGI, Idrættens Analyseinstitut, Træningshuset i Asferg har bevilliget støttet projektet.

Med projektet ønsker Purhus IF at opnå større bevægelsesglæde blandt børnene i lokalsamfundet samt glade og sunde børn i trivsel. Ønsket er at ramme ”det hele barn” og skabe en idrætsforening for ALLE børn.