Hvis Randers skal forbedre infrastrukturen så skal biler og lastbiler trækkes ud af byen, og det sker kun med
en Østbro.

En Klimabro giver ingen mening i forbedringen af infrastrukturen i Randers og skaber bare nye og større flaskehalse, uden nogen form for sammenhæng i en samlet ringvejsløsning. lyder det i en pressemeddelelse.

Bag meddelelsen står 48 transportvirksomheder med en total på 290 lastbiler.

– Logistisk set vil en Østbro med tilhørende ringvej fremtidssikre infrastrukturen i Randers, siger Lasse Ødum, der er ejer af J. Ødums eftf. A/S.