Transportsektor peger på Østbro

 

48 transportvirksomheder med en total på 290 lastbiler i Randers bakker nu folkene bag kampen for en østbro op – Erhverv Randers vil gerne være klogere

 

Hvis Randers skal forbedre infrastrukturen, så skal biler og lastbiler trækkes ud af byen, og det sker kun med en Østbro. Så kort kan det siges ifølge Erik Bo Andersen, der er formand for indsatsen for en Østbro “Miljøbroens venner” og Peter Kjeldsen formand for “Bevar Bækkestien”. Begge foreninger udspringer fra kampen for at bevare dels Bækkestien i Dronningborg, så den ikke ofres i klimabroprojektet samt kampen for en østbro, der ifølge folkene bag er en langt bedre løsning end en klimabro tæt på midtbyen.

“En Klimabro giver ingen mening i forbedringen af infrastrukturen i Randers og skaber bare nye og større flaskehalse, uden nogen form for sammenhæng i en samlet ringvejsløsning”, siger de to i en pressemeddelelse.

Hele forløbet er fra kommunens side fyldt med fejl, påpeger de to mænd. Og derfor har de nu udarbejdet en Hvidbog, hvor alle fakta lægges frem – uden omsvøb og uden løgne, siger Erik Bo Andersen.

Onsdag 2. december har de derfor inviteret hele Byrådet i Randers til en gennemgang af deres materiale og efter planen vil de invitere alle borgere i Randers til et onlinemøde 7. december, hvor de også vil fremlægge deres materiale, de har fået via blandt andet aktindsigt og dels ved at gennemtrawle kommunens offentlige tilgængelige papirer.

Kommunen har ligeledes inviteret alle borgere til onlinemøde 8. december, hvor de vil fremlægge deres langsigtede plan med milliardinvesteringer i infrastruktur. Planen er lige nu i høring.

 

De rigtige fakta

De rigtige tal skal på bordet, mener Erik Bo Andersen og Peter Kjeldsen, der har viet det meste af deres fritid til at kulegrave kommunens og politikernes tal og redegørelsen om en klimabro frem for en østbro.

Derfor har de også hentet udtalelser fra transportsektoren i Randers, der hver dag slider asfalten tynd, for at servicere deres kunder i Randers og omegn. I alt peger bakker 48 virksomheder og Danske Fragtmænd under Dansk Industri med tilsammen 290 lastbiler på en østbro. Torben Bach, adm. direktør/medejer hos Bach & Pedersen Fragt A/S, siger i en pressemeddelelse:

“Det er hensyn til byens udvikling og miljøet, der får os til at pege på en Østbro som den rigtige løsning, frem for Klimabroen. Østbroen vil kunne fjerne 80 procent af den gennemgående lastbiltrafik fra Randers midtby.”

Og den betragtning er e anden af de store transportaktører i Randers enig i. Lasse Ødum, ejer af J. Ødums eftf. A/S mener også at en østbro vil være den mest langtidsholdbare løsning:

“Logistisk set vil en Østbro med tilhørende ringvej fremtidssikre infrastrukturen i Randers. Vi mener, at det er den bedste helhedsløsning for byen, blandt andet fordi den fjerner den tunge gennemgående trafik uden at skabe nye trafikale flaskehalse.”

Peter Kjeldsen og Erik Bo Andersen håber, at politikerne i Randers Byråd vil lytte til dette klare budskab fra transportsektoren, og i tide tage ansvar for at få ændret planerne for Byen til Vandet/Flodbyen Randers, således at projektet underbygges af en fremtidssikret infrastruktur baseret på en Østbro, siger de to.

De har været rundt til erhvervsvirksomheder i byen og til bestyrelsesmøder hos transportvirksomheder og dansk industri.

”Her er de rystede over de tal, vi lægger frem. For hvis vores materiale er korrekt, så har vi et alvorligt problem, siger virksomheder”.

 

Erhvervslivet ønsker en Østbro

”Vi har, som repræsentanter for foreningerne Bevar Bækkestien og Miljøbroens Venner, talt med repræsentanter for erhvervslivet i Randers. Det står klart fra disse samtaler, at der i erhvervslivet ikke er opbakning til en Klimabro, og at man i stedet ønsker en Østbro. Det, som vi hører fra erhvervslivet, ligger dermed i meget god tråd med det stigende borgerkrav om at opprioritere en Østbro med tilhørende ringforbindelse fra E45 i nord til det nordlige hængsel i syd mellem Assentoft og Romalt frem for den meget omdiskuterede Klimabro”, siger de to.

I et notast ffra forvaltningen til borgmesterkontoret fra 5. oktober i år skriver de: “Før anlæg af klimabroen, forventeligt i 2030, skal er gennemføres en VVM-undersøgelse m.m. hvor de miljømæssige og trafikale konsekvenser af forskellige linjeføringsforslag skal kortlægges. En del af dette arbejde vil også være at analysere kapaciteten på vejnettet der stæder op til klimabroen – herunder Udbyhøjvej”.

“Man vil altså topprioritere og fremtvinge en halv infrastrukturløsning af en klimabro, uden at kende og have analyseret kapaciteten på vejnettet der støder op til en klimabro?”, spørger Erik Bo Andersen undrende.

Så vidt de to ihærdige mænd bag hele undersøgelsen bag en klimabro kontra en østbro, har forstået, skyldes den manglende opbakning fra erhvervslivet til Klimabroen, at den ikke flytter trafik ud af byen, men bare flytter trængselsproblemer ind i boligkvarterer i Kristrup, Romalt, Paderup, Dronningborg, og stort set alle veje nord for fjorden fra Randers C til Randers N.

”Vi har også erfaret, at Randers Kommune på det seneste forgæves har forsøgt at få en udtalelse fra

repræsentanter for erhvervslivet i Randers, om opbakning til Klimabroen og Flodbyen Randers. Vi

formoder, at dette er et forsøg på at imødegå den kraftige kritik, der fra borgernes side har været af

specielt Klimabroen”, siger Peter Kjeldsen og Erik Bo Andersen.

Hos Erhverv Randers fortæller direktør Jens E. Kristensen, at man endnu ikke har det fulde overblik over hvilken vej erhvervslivet i Randers ønsker at gå i forhold til en anbefaling af den ene eller den anden løsning.

”En østbro giver rigtig god mening, og erhvervslivet har mange gode diskussioner. Man er dog ikke nået frem til et entydigt svar. Lige nu handler det om at finde ud af, at få de rigtige fakta og data på bordet, så der er en reel mulighed for at træffe den fornuftige beslutning”, siger han til Din Avis.

”Alle er enige om at Randers Bro skal aflastes, men helt ærligt er det svært at gennemskue. Derfor synes jeg også det er fint at byrådet er inviteret til dette møde med Erik Bo (Andersen red.) og Peter (Kjeldsen red.). Men lige nu er der et broget syn på det hele, synes jeg. Og det er nogle spændende måneder og uger vi ser frem imod”.

Sagen har længe har været drøftet i erhvervslivet, med mange meninger for og imod begge broer, og Peter Kjeldsen og Erik Bo Andersen, er glade for debatten:

”Vi er, på vegne af foreningerne Bevar Bækkestien og Miljøbroens Venner, meget glade over de vigtige signaler og synspunkter, som vi hører fra erhvervslivet. Det er meget positivt, at der både blandt byens borgere og erhvervsliv er stor opbakning til, at en Østbro er den eneste rigtige infrastrukturløsning. Vi ønsker at gøre opmærksom på den manglende opbakning til

Klimabroen, og den klare opbakning til en alternativ løsning i form af en Østbro. Vi håber, at politikerne i Randers Byråd vil lytte til dette budskab, og i tide tage ansvar for at få ændret planerne for Flodbyen Randers, så projektet underbygges af en fremtidssikret infrastruktur baseret på en Østbro”.

De to mener at Klimabroen er en helt unødvendig og meget beklagelig klods om benet på den strategiske udvikling, som man ønsker at opnå med Flodbyen Randers.

 

Sluse ved Udbyhøj

Desuden mener Erik Bo Andersen at kommunen ikke melder klart ud i forhold til de data, der foreligger i de offentlige institutioner. Blandt andet da klimabroen var i høring i forsommeren, hvor adskillige indsendte høringssvar for og imod en klimabro.

”Jeg gjorde forvaltningen opmærksom på, at der ikke er lovhjemmel til at Vandmiljø Randers kan købe et stykke af Randers Fjord til regnvandsbassin. Jeg fik besked tilbage om, at der var indhentet de fornødne godkendelser. Jeg bad derefter om at se en kopi af den godkendelse. Og fik det svar tilbage, at den ikke var sendt alligevel. Altså, de havde ikke den godkendelse. Så de løj for mig, og hvad lyver de ellers om? De har løjet for borgerne og for politikerne, og det er dybt kritisabelt”, spørger Erik Bo Andersen.

”Og hvem er det der er så tosset at lave endnu en bro inde midt i byen – alle andre byer fører deres trafik udenom. Jeg forstår simpelthen ikke deres argumenter og tal, som vi for øvrigt fremlægger i vores Hvidbog, er fulde af fejl”, siger han.

Via en aktindsigt er de to mænd stødt på følgende formulering:

“At omdanne en del af havnebassinet til et stort regnvandsmagasin og derved løse Randers Spildevands udfordringer med at finde plads til regnvand i midtbyen, samt sikre, at byen fortsat kan rense og aflede sit regnvand i det tilfælde, hvor en eller flere kraftige nedbørshændelser er sammenfaldende med en længere periode med høj vandstand i fjorden, ved en regulering af vandstanden i havnebassinet”.

Til denne formulering siger Erik Bo Andersen:

“Det har altså intet med en stormflod at gøre? – Ifølge Lov i Danmark så er der sø-suverænitet i henhold til Statens Højhedsret, så man kan ikke sælge et stykke af Randers Fjord. Vandmiljø Randers kan ikke som forventet medfinansiere diger og klimabro i henhold til gældende lov og slet ikke mod modydelser for et stykke af Randers Fjord til fremtidig regnvandsbassin – Der er ingen lovhjemmel”, siger han.

Han fremhæver også det faktum, at Randers Kommune har drøftet med EU, Region Midt og Norddjurs kommune om en sluse ved Udbyhøj, der skal sikre hele fjorden mod stormfloder fra 2050 og frem til år 2100. Så at lave en klimabro er fuldstændig unødvendig, mener Erik Bo Andersen.

”Vi har ikke problemer med skybrud og får ikke problemer med stormfloder foreløbig – det er en klimafremskrivning, der ligger mange år frem i tiden. Det problem vi har nu bliver sikret med regnvandsbassin på Østervold, og der er slet ikke brug for et regnvandsbassin i det inderste havnebassin” siger han.

____________________________________________________________________________________________________

Der vil på facebook i grupperne ”Bevar Bækkestien” og ”Miljøbroens Venner” bliver lagt links op til informationsmødet 7. december, hvor Erik Bo Andersen og Peter Kjeldsen vil fremlægge deres Hvidbog på 57 sider. Alle borgere og virksomheder har mulighed for deltagelse i informationsmødet, så man kan se Fakta om Trafiktal, befolkningsprognoser, Klimabro, Østbro etc