VIA University College, der har campus i Randers, er blevet en del af det verdensomspændende netværk for UNESCO Verdensmålsskoler

 

Sammen med andre Verdensmålsskoler verden over skal VIA udveksle erfaringer med at integrere FN’s verdensmål i undervisningen.

De knap 1000 studerende, der tager en videregående uddannelse på VIAs Campus Randers, studerer ikke længere kun på VIA University College – de studerer også på en Verdensmålsskole.

VIA er nemlig blevet en del af det verdensomspændende UNESCO-netværk for Verdensmålsskoler. UNESCO Associated Schools Project (ASP) er et globalt uddannelsesnetværk med 11.500 uddannelsesinstitutioner i 182 lande, som har til formål at udvikle undervisning, der fremmer international forståelse og fred.

”I VIA er vi allerede langt i arbejdet med verdensmålene. Men som Verdensmålsskole får vi sparring fra uddannelsesinstitutioner verden over og mulighed for at udveksle viden og erfaringer, så vi kan blive endnu bedre. Det er virkelig en milepæl i vores arbejde med bæredygtighed,” fortæller Karen Frederiksen, der er formand for den tværgående projektgruppe, der skal understøtte VIAs arbejde med verdensmålene.

Hun fortsætter:

”Det er en del af at løfte vores ansvar som uddannelsesinstitution – at klæde de studerende på til at gøre det, der tæller. For alle vores uddannelser spiller en rolle i at realisere verdensmålene – lige fra ingeniører og designere, som viser vejen med bæredygtige alternativer og ansvarlige produktionsformer, til de velfærdsprofessionelle, der skal forme fremtidens samfund. Ved at blive Verdensmålsskole forventer jeg, at vi på sigt kommer til at se et endnu større aftryk i uddannelsernes studieordninger og faglige indhold.”

 

Verdensmålsråd for studerende på vej

For VIAs studerende kommer det til at gøre en forskel, at de nu studerer på Verdensmålsskole. Det fortæller Jeppe Kiel Christensen, der er leder for VIAs Forskningscenter for Innovation og Entreprenørskab og en del af projektgruppen for arbejdet med verdensmålene.

”Det kommer i høj grad til at kunne mærkes i hele VIA. Som Verdensmålsskole får vi ekstra handlerum og konkrete tilbud om aktiviteter målrettet de studerende. Vi har også allerede igangsat en række initiativer, der involverer de studerende. Det gælder blandt andet et verdensmålsambassadørkursus for studerende, og så er vi også i gang med at nedsætte et Studenter Verdensmålsråd, der vil få en vigtig stemme ind i VIAs arbejde med bæredygtig udvikling og verdensmål.”

 

Flere initiativer på vej

UNESCO-netværket har særligt fokus på to områder – uddannelse som bæredygtig udvikling og globalt medborgerskab. Og der er allerede flere initiativer inden for de to områder i støbeskeen hos VIA. Gennem et nyt netværk, VIAble, kan undervisere og forskere udveksle erfaringer med, hvordan man integrerer bæredygtighed i både undervisningen og forskningen. Og til foråret afholdes en stor bæredygtighedskonference om fremtidens uddannelser for både studerende, undervisere og forskere.

”Vi forpligter vi os på at dele ud af vores viden. I VIA er vi langt fremme i forhold til at organisere arbejdet med verdensmål i forhold til uddannelser, og den viden skal vi dele ud af, både på nationalt og internationalt niveau med konkrete eksempler og større diskussioner af uddannelsers rolle i bæredygtig udvikling,” fortæller Jeppe Kiel Christensen.

Win-win for VIA og netværk

Hos UNESCOs Verdensmålsskoler er der også glæde over at få VIA med på holdet.

”Vi ser vi frem til at få VIA University College med i netværket. Jeg er overbevist om, at det – nationalt såvel som internationalt – kan blive en win-win situation for både VIA og netværkets p.t. 68 danske Verdensmålsskoler,” siger Poul Erik Christoffersen, der er national koordinator for UNESCOs Verdensmålsskoler.