Tilbage i 2009 indgik Randers Kommune og Norddjurs Kommune en betjeningsoverenskomst vedr. driften af Randers Fjords Færgefart.

Nu indstilles det at betjeningsoverenskomsten forlænges i 3 år fra den 1. januar 2021 og på uændrede vilkår.

Der er mellem kommunerne enighed om, at organiseringen fungerer tilfredsstillende. Herunder ansvarsfordelingen med
Randers Kommune som driftsherre.

Man er enige om at Kabelfærgen i Udbyhøj skal ombygges så den kan betjenes af en person. Og planen er at udbyde
ombygningen først på året.