Nu ser det ud til at der sket noget med hensyn til forlængelsen af Ringboulevarden i Randers.

Sagen behandles i Økonomiudvalget på mandag, og det indstilles at der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til gennemførelse af en VVM for Ringboulevardens forlængelse.

Det drejer sig om stykket mellem Hadsundvej og Udbyhøjvej, hvor vejen efter planen skal afsluttes i
et nyt signalreguleret T-kryds.

Midt på strækningen kan der skabes forbindelse med nord til byvækstområder syd for Lem.

Projektet vil give en bedre trafikbetjening af den nordøstlige del af Randers. Og det forventes, at vejen vil medføre en aflastning af Dronningborg Boulevard og Udbyhøjvej.