Bevægelse er fundamentalt og har stor betydning for vores mentale og fysiske sundhed. Alligevel viser undersøgelser, at børn og voksnes idrætsdeltagelse over år har og fortsat er faldende. Dertil har coronaen lukket de fleste foreningsaktiviteter og dannede forretningsmiljøet ned for en tid.

Knap en femtedel af en ungdomsårgang forlader grundskolen uden eller med en ikke prangende afgangsprøve. Et gæt er, at 15 – 20 % af vores børn IKKE er aktive i en af vore mange foreninger. Er det måske de samme børn?

“Sammen i bevægelse” er en landsdækkende motionskampagne, som kronprinsen igangsatte ved kavalkaden “Sport 2020”. Bag den landsdækkende kampagne står Danmarks radio og de største idrætsorganisationer.

Målet er, at vi alle skal bevæge os lidt mere i 2021.

I Randers Kommune skal vi bakke op om det gode initiativ, som supplerer de i forvejen gode tiltag som ”bevæg dig for livet” og ”Get2sport”.

Hvad kan vi gøre?

Et oplagt sted at starte er i skolerne. Lovkravet dikterer, at eleverne i folkeskolen skal bevæge sig 45 minutter i løbet af hver skoledag. Det lyder enkelt, men har vist sig at være svært at implementere.

På Harte Skole ved Kolding har de tænkt ud af boksen.

Nogle af de ansatte i fritidsordningen er også ledere i idrætsforeningen, – der er etableret et formelt samarbejde mellem skole og idrætsforeningen. Det betyder blandt andet, at de mindre børn har klaret den ugentlige foreningstræning, når de bliver hentet fra SFO.

På den måde oplever både forældre og børn en mindre stresset eftermiddag, hvor de i stedet for at fare afsted til idrætsaktiviteter, nu har tid til at være sammen med hinanden.

I Randers Kommune har vi tidligere afholdt “Foreningsfestivaler” på skolerne, som gav idrætsforeningerne mulighed for at præsentere de forskellige sportsgrene for børnene.

Potentialet er stort, og en mulighed er, at styrke indsatsen sammen med Dansk skoleidræt.

En anden mulighed er en udvidelse af fripasordningerne for udsatte børn og unge eller mentorordninger, som kan være med til at ”løbe” et aktivt foreningsliv i gang.

Ønsket er, at få flere børn ind i idrætsforeningernes bevægelsesliv og dannende fællesskaber.

Gode motionsvaner dannes i barndommen. Lad os stå sammen om at bevæge os mere og skabe gode vaner – vaner som er med til at give et aktivt liv, med høj livskvalitet og gode uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder.

 

Lise-Lotte Leervad Larsen

Socialdemokratisk Byrådsmedlem i Randers