Et nyt forslag fra budgetpartierne Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti vil sikre flere hænder, større faglighed i kommunens daginstitutioner

 

På Christiansborg har man vedtaget en finanslov, der sikrer at kommunerne i 2024 har lovbundne minimumsnormeringer på en voksen til tre børn i vuggestuer og en voksen til seks børn i børnehaver. Men budgetpartierne er endnu mere ambitiøse på børnenes vegne og fremrykker minimumsnormeringerne til 2023 på kommunalt niveau.

Det sker ved at partierne tilfører daginstitutionerne 3,3 millioner årligt jf. budgetaftalen 2021-24, samt ved at der tilføres 13 mio. kr. i 2021, og endvidere 15,5 mio.kr. i 2022, 20,2 mio.kr. i 2023 og 25,9 mio.kr. i 2024 til normeringerne fra finansloven, og at den resterende nødvendige finansiering findes i kommende budgetlægninger.

Dette skal sikre, at kommunen allerede i 2023 vil have indført minimumsnormeringer med en voksen til tre børn i vuggestuer og en voksen til seks børn i børnehaver. Altså en bedre normering, flere hænder og mere tid til det enkelte barn.

Det glæder byrådsmedlem for Socialdemokratiet, Lise-Lotte Leervad Larsen:

“Tid til kram, tid til at kigge hinanden i øjnene – tid til nærvær, omsorg og til at være sammen, er noget af det vigtigste, vi kan give til vores børn, også̊ mens de er i dagtilbud. I Socialdemokratiet er vi glade på både børnenes, forældrenes og personalets vegne. Vi sikrer nu flere børn en god start på livet, flere forældre ro i maven og bedre arbejdsvilkår for vores personale,” siger Lise-Lotte Leervad Larsen.

 

Fornuftig investering

Derudover ønsker budgetpartierne at sikre fagligheden ved at hæve andelen af uddannede pædagoger. Således at der fastsættes et måltal om, at der senest i 2025 skal være 65 procent uddannede pædagoger i kommunens daginstitutioner.

Det vækker stor begejstring hos Byrådsmedlem Rosa Lykke Yde fra SF:

“For SF er det en hjertesag. Vi har kæmpet i årevis for bedre normering og en højere pædagogandel i Randers Kommune. Derfor er det med stor glæde at vi er medstillere på dette forslag, ” siger Rosa Lykke Yde og tilføjer:

“Som mor og som pædagog er jeg virkelig glad. Det er en sejr for alle der har kæmpet for bedre vilkår for vores børn. Børnene i vores dagtilbud har fortjent den bedste start på livet, og det får de med både flere hænder og flere uddannede pædagoger.”

Daniel Madie, byrådsmedlem for Det Konservative Folkeparti, mener det er klogt at investere i at sikre kommunens børn en bedre opstart i livet:

“For de Konservative er det vigtigt, at der investeres fornuftigt og økonomisk ansvarligt. Her er tale om rettidig omhu. I vores institutioner er vores dygtige pædagoger og pædagogmedhjælpere hver dag med til at sikre, børn en bedre opstart i livet. Det er en klog investering,” siger han.

Også hos Byrådsmedlem fra Radikale Venstre Mogens Nyholm er der begejstring at spore:

“Radikale Venstre ser dette fælles udspil mellem de fire forligspartier, som en rigtig god nyhed for kommunens mindste børn. Et første og vigtigt skridt fremad – flere børnevenlige skridt må tages, allerede når vi forhandler budget til oktober. Målet med det hele er et bedre og mere trygt børneliv”, siger han.

Forslaget skal til behandling i Randers Byråd 18. januar.