Økonomiudvalget i Randers Kommune behandlede i går sagen om Ringboulevardens forlængelse.

Her blev det besluttet at give en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til gennemførelse af en VVM for forlængelsen – altså en undersøgelse af projektets påvirkninger af miljøet.

Det drejer sig om stykket mellem Hadsundvej og Udbyhøjvej, hvor vejen efter planen skal afsluttes i et nyt signalreguleret T-kryds.

Projektet vil give en bedre trafikbetjening af den nordøstlige del af Randers. Og det forventes, at vejen vil medføre en aflastning af Dronningborg Boulevard og Udbyhøjvej.