Borgere over 65 år, der både modtager hjælp til personlig pleje og praktisk bistand, har netop modtaget et brev fra myndighederne med tilbud om vaccine mod Covid-19. Nu beder kommunen pårørende om hjælp med tidsbestilling og kørsel

 

Efter at næsten alle plejehjemsbeboere i Randers Kommune på nær fra et plejehjem, der er ramt af smitte og derfor skal vente til de er smittefri, fået første stik med vaccinen mod Covid-19, går turen nu til borgere over 65 år, der både modtager hjælp til personlig pleje og praktisk bistand. Alle borgere i denne gruppe har modtaget et brev fra Statens Seruminstitut og Sundhedsstyrelsen i deres e-boks eller fysisk med tilbud om vaccine.

“Der kan være personer i gruppen af særligt sårbare borgere over 65, der har brug for hjælp til det praktiske omkring vaccinationen. Derfor vil det være en stor lettelse, hvis pårørende kan hjælpe med at bestille vaccinationstid eller køre til vaccinationscentret. Det er så vigtigt, at vi får vaccineret alle de borgere, der ønsker det, og for mange af dem vil det både være det mest trygge og behagelige at blive kørt af en pårørende,” siger Lene Jensen, omsorgschef i Randers Kommune.

For de sårbare borgere i +65 gruppen, der hverken selv eller med hjælp fra pårørende kan transportere sig til vaccinationscentret, hjælper Randers Kommune med transporten, som er gratis.

“Der er godt 700 borgere i denne gruppe i Randers Kommune og det gælder om, at vi får vaccineret flest muligt hurtigst muligt. Her har de pårørende mulighed for at være en stor hjælp,” siger Lene Jensen.

 

Biblioteket kørte borgere

Tirsdag aften 5. januar ringede telefonen pludselig hos flere ledere i omsorgsområdet i Randers Kommune. På grund af en systemfejl var breve med tilbud om vaccination fra Statens Seruminstitut ikke blev sendt ud via e-boks, og derfor var der ledig pladser i vaccinationscenteret i Randers.

Randers Kommune blev bedt om at finde borgere med hjemmepleje i alderen 65+, der ønskede at modtage en vaccine mod Covid-19. Samme tilbud skulle et antal medarbejdere i omsorgsområdet have.

“Jeg begyndte at skrive rundt allerede tirsdag aften, og onsdag morgen ringede jeg rundt. Vi kunne ikke love borgerne andet, end at de kunne få vaccinen på et tidspunkt mellem klokken 9 og 15.30, men alle ryddede bare deres kalendere og udtrykte stor taknemmelighed for, at de fik tilbuddet,” fortæller Nadia Fjelde, distriktsleder for den udekørende hjemmepleje ved Kollektivhuset i Randers Kommune.

 

Løftet i flok

Tilbuddet om vaccinationen medførte et logistisk problem med transport til vaccinationscenteret. På Kollektivhuset kunne de selv stå for transporten med egen bus og en chauffør fra aktivitetsenheden, men det var ikke alle, der havde den mulighed.

Hjælpen kom fra Randers Bibliotek, der stillede med to chauffører til formålet, og så gik puslespillet op.

“Jeg fik opkaldet fra Region Midtjylland om de ledige vacciner ved 20-tiden tirsdag aften. To timer efter var der både styr på transport og hvilke borgere og medarbejdere, der skulle have tilbud om vaccine. Jeg er meget stolt af mine medarbejdere, og jeg glæder mig over det tværgående samarbejde, der gjorde det muligt at gøre brug af de tilbudte vacciner,” siger Lene Jensen, omsorgschef i Randers Kommune.

I alt blev 49 borgere og 13 medarbejdere vaccineret onsdag d. 6. januar 2021 som resultat af tilbuddet fra Region Midtjylland.

 

Tidsbestilling online

Det er først muligt at bestille tid til en vaccination, når man har modtaget et brev med tilbud om vaccination fra Statens Seruminstitut og Sundhedsstyrelsen. Det kommer i e-boks. Hvis man er fritaget for digital post, får man i stedet et fysisk brev. Herefter kan man bestille tid til en vaccination med sit NemID på www.vacciner.dk.

 

I Randers Kommune er der oprettet et vaccinationscenter på Kirketerpsvej 5 8930 Randers NØ.

 

Har en borger ikke NemID kan man få hjælp til at bestille tid ved at kontakte Region Midt på tlf. 70232415.

 

Læs mere om vaccinationer i Randers Kommune her:

https://www.randers.dk/coronavirus/vaccination/