Mandag den 18/1 byder på første byrådsmøde i 2021. Et af dagsordenspunkterne omhandler budgetpartiernes midler til en ny daginstitution i Randers syd. Det konservative Folkeparti, Radikale Venstre, SF og Social Demokratiet vil stemme igennem, at opførelsen af institutionen opprioriteres, således at processen fremrykkes. Partierne har allerede fundet pengene i budgettet til institutionen, og nu skal der handles!

Budgetpartierne er enige om, at det både er fremsynet og fornuftigt at få bygget en moderne og flot institution i den del af Randers, hvor vi i nær fremtid forventer et stort rykind af nye borgere. Borgere som for en dels vedkommende gerne må være århusianere, der vælger Randers til.

Med ca. 20 minutters transporttid fra syd Randers til 10.000-vis af arbejdspladser i Århus-nord har Randers potentialet til at blive et tilflyttersted. Hvis det bl.a. skal være unge familier, der selvfølgelig kigger efter, hvad de tilbydes af service og bekvemmelighed, så skal Randers kommune investere for at gøre sig attraktiv for denne gruppe. Dertil hører en daginstitution med vuggestue og børnehave helt bestemt.

I forvejen har Randers gode og billigere byggegrunde og huse end i Århus, Hinnerup og andre omkringliggende byer. Dette vægter selvfølgelig også højt hos unge familier, der netop er blevet familieforøget eller står over for det. Vi ved, at familier, der ikke har børn i skolealderen, er nemmere at flytte. De familier forventer vi specielt vil eftertragte Randers-syd.

Hvis Randers vokser med nye familier og borgere, så vil både nye som eksisterende borgere mærke et løft i kommunens muligheder for service og velfærd. Derudover vil erhvervsliv, detailhandlen, sports- og ikke mindst kulturlivet alt sammen have gavn og glæde af befolkningstilvækst. Så det er godt for alle. Derfor ser budgetpartierne fremad og prioriterer og investerer i en daginstitution nu.

 

Daniel Madié
Gruppeformand for Konservative