I Randers åbnes der nu for at forældre kan få penge tilbage, hvis et dagtilbud har været lukket ned på grund af Corona

Der lægges op til at der kan ske tilbagebetaling, hvis der sker en nedlukning i fem eller flere hverdage.

Og det har været tilfældet i Børnehuset Lervangen, der var lukket ned fra den 8. til og med den 18. december.

For forældre med børn i vuggestuen vil det dreje sig om
tilbagebetaling af vuggestuetakst og takst for frokostordning på i alt 1.391 kr., mens det tilsvarende beløb for forældre med børn i børnehaven vil være på 949 kr.

Der sker først tilbagebetaling ved nedlukning i fem hverdage eller mere, for at størrelsen af tilbagebetalingen kan stå i forhold til det administrative merarbejde med tilbagebetalingen til forældrene

Sagen skal behandles i Børne- og familieudvalget i næste uge.