Regionsrådet har tidligere godkendt at flytte ét af de fire ambulanceberedskaber i Randers fra Randers N til Randers S.

Men nu foreslås det, at der i stedet flyttes to ambulanceberedskaber til Randers S.

Det er forventningen, at det vil give en endnu bedre dækning af hele Randers-området.

Præhospitalet annoncerer på nuværende tidspunkt efter lejemål i Randers S, og det forventes, at der kan indgås aftale om et egnet lejemål inden den 1. december i år.

Netop fra 1. december skal Region Midtjylland drive al ambulancetjeneste i Randers.

Sagen behandles i hospitalsudvalget 1. februar.