Mennesker der lever med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen er en ofte overset gruppe. Vi har ikke haft nok fokus på området og får derfor ikke altid sat ind med den rette hjælp. Det kan vi ikke være bekendt.

De senfølgeramte kan langt ind i voksenlivet opleve massive negative konsekvenser af de seksuelle misbrug, de er blevet udsat for. Det kalder på, at vi har en plan for hvordan vi, som kommune, sætter ind. For at hjælpe senfølgeramte bør vi tilbyde en ordentlig, helhedsorienteret og grundig indsat.

Jeg har derfor foreslået at forvaltningen udarbejder en handleplan for kommunens arbejde med mennesker, som lever med senfølger efter seksuelle overgreb.

For at kvalificere handleplanen bør Randers Kommune inddrage relevante aktører, som fx Selvhjælp Randers og Foreningen SPOR. Foreninger som gennem deres arbejder netop har viden, kendskab og lokal erfaring med gruppen af berørte borgere.

I SF frygter vi, at for mange mennesker falder igennem, som følge af de seksuelle misbrug de har været udsat for. Det vil vi nu prøve at dæmme op for. Som kommune har vi et ansvar og det betyder vi er nødt til at handle.

 

Rosa Lykke Yde

Formand for socialudvalget i Randers Kommune