Vi har fremsæt flere initiativer for at gøre op med problemet med arbejdsløse indvandrer. For blot at nævne nogle få af initiativerne, vil vi indføre arbejdspligt for flygtningene og indvandrerne. Vi skal kræve, at de finder arbejde og hvis det ikke er muligt, skal kommunen gribe ind og stille nyttejob til rådighed. De skal bidrage til samfundet.

Der er i dag en klar ubalance i modtagerne af offentlige overførsel. Indvandrer fra ikke-vestlige lande fylder meget i statikken, da 60,2% af dem, som modtager de højere ydelser fra staten, hvorimod kun 2,5% af dem fra vestlige lande modtagere de højere ydelser. Ubalancen står meget klart, når man ser på tallene – Venstre vil have gjort op med den kedelige statistik. Vi skal sætte krav til dem, som kommer til Danmark. De skal bidrage til samfundet.

Integrationsydelsen skal sænkes. Der skal være en mærkbar gevinst for flygtningene og indvandrer at komme ud på det danske arbejdsmarked. Økonomien kan derigennem skabe en motivation. Der skal også være en særlig indsats for indvandrerkvinder. Vi forslår derfor at implementere en taskforce på tværs af kommunerne, som skal have til formål, at identificerer værktøjer vi kan bruge til at få flere indvandrerkvinder i arbejde og færre til at gå derhjemme. Yderligere, vil vi bekæmpe social kontrol – social kontrol skal fremover blive straffet på lige linje med hadforbrydelser. Det vil være endnu et værktøj for at yde en øget indsats for kvinderne.

Jeg mener, at det er vigtigt, at sikre at alle bidrager til det danske samfund. Det er ikke kun sund fornuft, men også et rimeligt krav. At være en del af det danske arbejdsmarked er et privilegium, som både bidrager til privatøkonomi såvel som samfundsøkonomien og ikke mindst skaber et tilhørsforhold til Danmark. Samtidig er arbejdsmarkedet det bedste sted at starte sin integration i det danske samfund.

 

Michael Aastrup Jensen

MF Venstre