På torsdag 11. februar bliver der bygget rede til storken på Helligåndshuset og på Håndværkergården – men faktisk vil den majestætiske fugl hellere bo på landet – derfor bliver der denne gang også rejst en pæl med en rede i Hornbæk Enge, hvor storken kan slå sig ned

“Alene i Slesvig-Holstein er der 420 storkepar, og i Tyskland har der været en fremgang på 1000 storke, så vi har en helt klar forventning om at de kommer herop også”, siger Museumsinspektør Hans Skov fra Moesgaard Museum, der er ekspert i storkeredebyggeri.

Det er ham, der står for at bygge storkerederne – et job han også havde i marts 2015. Disse reder er dog gået til i vejr og vind og desuden har især Alliker været på rov i grenen til deres egne reder.

Gennem de sidste år har der været store naturgenopretningsprojekter – blandt andet i den bynære Gudenådal fra Randers til Langå har gjort, at det igen skulle være attraktivt for Danmarks uofficielle nationalfugl storken at slå sig ned i Randers Kommune.

Med undtagelse af et par enlige storke, har der ikke været storke i Randers siden 1990. Men rundt omkring, i en ikke for stor afstand, har der de sidste år været en del storke – blandt andet i Enslev ved Grenaa, hvor et par kom forbi sidste år. Også i Lemvig har der været op til syv par på besøg.

Storkeekspert og redebygger Hans Skov tror på, at det første storkepar nu vil tilbage til Randers – da der er kommet attraktive engarealer, hvor de kan leve.

Sidste forsøg med redebygning, resulterede ikke i ynglende par, men der er stor vækst i bestanden i Europa, og derfor tror han, det nu vil lykkes.

“Storkene bliver for det meste i Europa i dag. Der er for mange ting, der forhindre dem i at trække til Afrika – blandt andet tørke og jagt, så de overvintrer i Spanien og Portugal. Faktisk har man netop lokaliseret en dansk stork på en losseplads nær Madrid”, fortæller Hans Skov.

De storke, der huserer i Europa i dag, er mest vest-trækkere – de tidligere storke var øst-trækkere, som også fandt vej helt til Sydafrika, men den nye generation er altså mere mageligt anlagt.

Storkene kan sagtens finde mad på markerne og lossepladserne i det sydlige Europa, og derfor ingen grund til at flyve længere sydpå.

 

Flytter på landet

Men storkene gider heller ikke for meget larm i dag. Ligesom en del af vi mennesker trækker på landet, gør storkene det samme.

“Førhen kom de ind i købstæderne og slog sig ned. Men i dag vil de helst bo på en pæl i udkanten af gårde eller små landsbyer. Derfor bygger vi også i løbet af den næste måned en pæl-rede i Hornbæk Enge. Vi har pælen, så nu skal vi bare have fundet det rigtige sted på kommunal jord, hvor vi tror de gerne vil bo”, fortæller Hans Skov.

“Så har vi gjort hvad vi kan, for at få dem til at slå sig ned i Randers”.

For at tiltrække storken til Horbnæk Enge kræver det at arealerne bliver græsset eller slået, da storkene ikke gider gå i tilvoksede områder.

“Men Randers Kommune  er jo rigtig gode til at sørge for vådområderne”, mener Hans Skov.

Så der er serveret – nu skal de magelige storke bare selv flyve herop – hvis de ellers gider.
Siden 2004 har der været store naturgenopretningsprojekter. F.eks. etablering af Vorup Enge, Hornbæk Enge, Væth Enge og flere af samme slags på områder, der nu ejes af private landmænd (eksempelvis Tebbestrup Kær). Det drejer sig om flere hundrede hektar. Så forarbejdet er gjort, fortæller naturvejleder Lars Maagaard.
”Det betyder at landbrugsjord (kornmarker) er blevet til decideret natur (vådområder) eller græsmarker, som kunne være en forbedring for storkens mulighed for at finde føde”.

Foreningen Storkene DK og Dansk Ornitologisk forening samarbejder med Randes Kommune om at bygge de to storkereder i Randers for at lokke storkene til igen.