De mange borgere, som ønsker en Østbro frem for den såkaldte Klimabro, får nu en politisk liste, de kan stemme på ved kommunalvalget 16. november. Den nystiftede liste “ØSTBROEN” er en bredt forankret og midtersøgende liste, hvis overordnede formål er at få vedtaget en Østbro, evt. i form af en tunnel, og få stoppet den såkaldte Klimabro

 

“ØSTBROEN” stiftes som en konsekvens af Randers Kommunes og det nuværende byråds manglende visioner og lydhørhed overfor borgernes ønsker, i forhold til kommende investeringer i en fremtidssikret infrastruktur i Randers Kommune. Man står overfor de største infrastruktur investeringer nogensinde, og med det nuværende politiske landskab i Randers Byråd, så mangler der simpelthen et politisk alternativ for de tusindvis af mennesker, som peger på en Østbro.

“Randers Kommune hævder, at det ambitiøse Byen til Vandet projekt afhænger af Klimabroen, hvilket vi er lodret uenige i. Byens strategiske placering ved Gudenåens udmunding kan sagtens forløses uden Klimabroen, og en Østbro vil give et langt større udviklingspotentiale end Klimabroen gør”, siger stifterne bag listen.

Østbroen er således ikke imod de grundlæggende visioner om at udnytte byens placering ved vandet, men de mener at Klimabroen er en helt unødvendig klods om benet i forhold til disse visioner.

“Vi synes ikke, Randers Kommune har behandlet de indkomne høringssvar i diverse høringer om Klimabroen på tilstrækkelig vis. Der i forbindelse med høringerne blevet konstateret og dokumenteret alvorlige mangler i håndteringen af høringerne”, siger de.

 

Mangler

Blandt andet har den nye liste konstateret:

– Manglende og fejlfyldte trafikmålinger og kraftigt opskrevne trafiktal for Randers Bro.
– Alvorlige mangler i den simplificerede samfundsøkonomiske analyse af Klimabroen.
– Udeladelse af vigtige dokumenter i det fremlagte høringsmateriale (f.eks. trafikanalyser
og samfundsøkonomiske analyser).
– Manglende klarhed over hvordan trafikken fra den firesporede blindgyde, som opstår
ved Klimabroens nordside ved Udbyhøjvej og Bækkestien, skal afvikles.
– Manglende klarhed over de negative trafikale konsekvenser på sydsiden af fjorden i Kristrup, Romalt, Paderup og Vorup.

 

Liste en nødvendighed

Den offentlige debat omkring Klimabroen har vist, at der er bred opbakning til en Østbro blandt borgerne i Randers Kommune. Politikerne i det nuværende byråd har ikke været lydhøre over for meget markante og sagligt velfunderede tilbagemeldinger fra borgerne – og stemmeafgivelsen i byrådssalen har båret præg af, at partidisciplin har vejet tungt. Derfor er der brug for en politisk bredt funderet liste – “ØSTBROEN” – som efter KV21 kan repræsentere de mange borgere, som ser en Østbro med tilhørende ringvej som afgørende for udviklingen i Randers Kommune.

“ØSTBROEN” er som organisation og lokal politisk liste uafhængig af landspolitiske partier, og for listen, er der kun en mærkesag, som derfor også er et ultimativt krav: Et ja til en Østbro og nej tak til Klimabro. “ØSTBROEN” vil derudover søge indflydelse på alle beslutninger, der træffes i det nye byråd efter KV21, med henblik på at sikre brede politiske beslutninger henover midten af byrådssalen.

“En stemme på “ØSTBROEN” er en stemme på et parti, hvis politikere ikke er levebrødspolitikere, men engagerede lokalpolitiske partimedlemmer, som varetager borgernes lokale interesser, og sikrer et nyt og frisk pust der ”bygger bro” i nyt Randers Byråd”, siger stifterne.

“Vi vil sikre vælgere, som ønsker en Østbro i stedet for den såkaldte Klimabro, repræsentation i det nye byråd som træder til efter KV21”.

De er i gang med at få organisationen på plads vedr. kandidater og andre praktisk forhold, så de kan sikre, at de mange borgere, der ønsker en Østbro, kan blive stærkt og politisk bredt repræsenteret i det nye byråd, som træder sammen efter KV21.

“Randers fortjener en Østbro med tilhørende ringvej, som kan sikre vækst og trække tung trafik og trængsel helt ud af byen!”, pointerer de.

 

“ØSTBROEN” vil løbende melde ud og opdatere om deres arbejde hen imod KV21 på www.oestbroen.dk og på Facebook gruppen ØSTBROEN (begge er under udarbejdelse).