Et flot samarbejde mellem Syddjurs, Norddjurs og Aarhus kommune udspillede sig i går på TV2 Østjylland, hvor socialdemokratiske borgmestrene for de omtalte kommuner, sammen med trafik-ordføreren for Socialdemokratiet stod sammen for at fremme deres fælles projekt og interesse for en motorvej til Grenå, der skal indgå i de kommende statslige infrastrukturforhandlinger for de kommende 10 år, som forventes afsluttet inden sommerferien.

Jeg kan ikke forestille mig, at der ikke ville være samme interesse for at stå sammen om en Østbro, som vil være en kæmpe gevinst for Randers, der ville få løst deres trafikkaos gennem 2 bydele og som ville fremtidssikre infrastrukturen i et Randers i vækst. Samtidig med at vi ville få bundet vores landområder i Randers kommune bedre sammen og dermed give mulighed for både vækst og bedre mulighed for pendling til og fra arbejde. En Østbro ville samtidig være med til at binde både Norddjurs og Syddjurs bedre sammen med det nordøstlige Jylland og Aarhus kommune ville sikre bedre adgangsforhold til den lufthavn som de nu ejer 100 procent.

Jeg synes, at det er ærgerligt, at vi i Randers ikke udnytter de muligheder vi har og står sammen om at udvikle på vores kommune og vores landsdel, da det vil være til gavn og glæde for alle i kommunen. Desværre kan jeg ikke erindre en eneste gang, hvor byens borgmester sammen med de folkevalgte for Socialdemokratiet, Venstre og SF har stået sammen om et fremstød for at sikre og gøre opmærksom på et projekt til gavn for udviklingen af vores kommune og vores opland på samme måde som vi så i aftes. En Østbro vil være et af Danmarks bedste infrastrukturprojekter baseret på samfundsøkonomiske analyser og en intern rente på 11% og ved lidt benarbejde, så vil det være ganske naturligt for de tre føromtalte kommuner at støtte op om et projekt, som vil tilgodese ikke bare Randers men hele landsdelen. Gad vide om borgmestrene for de 3 kommuner ikke aktivt ville støtte en Østbro, såfremt vi bakkede op om en motorvej til Grenå.

Et af de vigtigste områder at udvikle Randers på nu og i fremtiden er et øget fokus på infrastrukturplanerne, således at vi bliver koblet på alle de projekter, som er i støbeskeen i vores landsdel og at vi bliver naturligt forbundet til de større byer omkring vores kommune. Det vil være oplagt, at vi får koblet os mere aktivt på ethvert projekt om offentlig transport mellem byerne og specielt Aarhus. Ved at sikre stabile og hurtigere forbindelse til Aarhus hele døgnet, så vil Randers kunne udvikle sig yderligere som studie by og et alternativ til de meget dyrere boliger sydpå.

 

Østbroen – Ny Liste KV21

Erik Bo Andersen

Kongelysdalen 14

8930 Randers NØ