En ny analyse af kommunernes naturkapital er ikke speciel munter læsning for Randers Kommunes vedkommende.

Her er kommunen nemlig placeret et pænt stykke nede som nummer 67 af landets 98 kommuner.

Randers får 17 ud af 100 mulige point.

Det er dog en fremgang i forhold til den sidste analyse i 2017, hvor Randers Kommune var nummer 74.

Det er Danmarks Naturfredningsforening og Aarhus Universitet, der står bag undersøgelsen.

Der findes overordnet fire måder at forbedre en kommunes naturkapital. Man kan forbedre levesteder for sårbare og truede arter, skabe ny natur, sørge for at kommunen får registreret naturen bedre og endelig sikre en bedre beskyttelse af kommunens værdifulde natur.