Med budgetaftalen for budget 2021-24 besluttede aftalepartierne: Socialdemokratiet, SF, Konservative, og de Radikale at bevilge 400.000 kr. i anlægsmidler til Voruphuset.

Vi er glade for, at der er sikret finansiering til at komme videre med Voruphuset, som i november 2018 blev indviet med rigtig mange mennesker, der ønskede det nye hus god vind.

Nedlæggelsen af Vorup Skole gav mulighed for det nye Voruphus til 4,5 mio. kr., som rummer fritids-, idræts- og kulturfaciliteter til gavn for borgerne i Vorup området. Mange ildsjæle var involveret i at skabe Voruphuset, og i dag drives det også af den frivillige forening Voruphusets Venner, der også står for aktiviteterne i huset.

De nye midler skal med involvering af bestyrelsen for Voruphuset prioriteres i forhold til optimering af forholdene i og omkring Voruphuset. Det er ønsket fra bestyrelsen, at midlerne bruges til færdiggørelse af parkeringsarealet. For at dette kan lykkes skal den eksisterende pedelbolig nedrives. De 300.000 kr. som det koster, har politikerne også fundet, så nu kan folkene i Vorup komme videre med parkeringsarealet. Hvis der er penge tilovers skal de bruges til øvrig optimering af forholdene i og omkring Voruphuset.

Endnu et fælles hus i Randers Kommune er godt på vej, og disse mødesteder i hele kommunen er en kæmpe gevinst for borgerne lokalt, så det vil vi politisk arbejde videre med.

 

Pia Moldt og Ellen Petersen

Socialdemokratiet

Byrådsmedlemmer

Randers Byråd