På Værket i Randers har restaurationsforpagteren gennem 30 år opsagt sin aftale pr. 1 januar 2021.

Og i det netop gennemførte offentlige udbud af opgaven stod det klart, at ingen af de potentielle nye restauratører kan eller vil drive virksomhed i de nedslidte faciliteter, der findes på Værket.

Derfor står valget nu ifølge kommunen mellem at renovere køkken og restaurant til nutidig standard, eller lukke restauranten.

Det sidste vurderes ikke som en reel valgmulighed, idet Værket så vil være det eneste musikhus i Danmark uden egen restaurant, og samtidig vil indkomsttabet være uoverskueligt stort.

Netop en renovering af køkkenet og etablering af et elektrisk scenetræk er en akut opgave for Værket.