På Byrådsmødet d. 8/3-2021 i PKT 131, fortæller Borgmester Torben Hansen, at man i Kommunen har fået foretaget beregninger, der viser en BETYDELIG samfundsøkonomisk gevinst for Klimabroen.

Jeg ved ikke, om det er arrogance eller magtfuldkommenhed, men sikkert er det, at både Forvaltning, Borgmester og Byråd har fået mails, og der er indsendt høringssvar, hvori der i tydelig og klar tale fra Professor fra DTU, som beskriver, at Kommunens forsimplede udgave af den samfundsøkonomisk analyse der er udarbejdet for Klimabroen, er behæftet med alvorlige beregningsfejl og mangler, og at man på ingen måder kan sammenligne den med andre samfundsøkonomiske analyser, og i Kommunens tilfælde med Østbroens fulde samfundsøkonomiske analyse.

Fejl som er så åbenlyse, at den BETYDELIGE gevinst, er voldsom reduceret, endda så MEGET, at den sandsynlig er helt væk.

Hele korrespondancen med Professoren findes på Østbroens hjemmeside HORINGSSVAR-INFRASTRUKTURPLAN-2020-BLANKETNUMMER-10306-DTU-professor.pdf (oestbroen.dk)

Hvad er det så, der gør at Borgmesteren, Byrådet og Kommunen fortsætter som intet er hændt, når de foretaget beregninger er behæftet med alvorlige regnefejl og mangler?

Giver det overhovedet ikke indtryk på Borgmesteren, Byrådet og Kommunens topembedsfolk, eller for den sags skyld, overvejelser, at få lavet en tilbundsgående undersøgelse af, om alt nu også er forgået efter bogen? Hvorfor lukker man øjne og øre og lader som ingenting?

Formålet med den samfundsøkonomiske analyse er at skabe et ensartet grundlag. En systematisk vurdering og belysning af samtlige fordele og ulemper, i form af gevinster og omkostninger målt i kroner og øre.

På den baggrund kan en værdi for samfundet beregnes og sammenlignes med andre analyser og netop danne ensartet grundlag for en hensigtsmæssig prioritering af samfundets ressourcer.

Så nytter det jo ikke noget at Klimabroens samfundsøkonomiske analyse fremlægges med en simplificeret beregningsmodel. En model der ikke stiller særlig store krav til datainput og som ikke medtager alle elementer som ellers normalt er indeholdt i en fuld samfundsøkonomisk analyse.

Lad os få gennemsigtighed og et fuldt og sammenligneligt grundlag, hvor Vejdirektoratet og DTU udarbejder og laver nye ensartet samfundsøkonomiske analyser for henholdsvis Østbro og så Klimabroen, så vi har et præcis og korrekt grundlag, at træffe en så vigtig fremtidig investering i infrastrukturen til gavn for hele Randers.

 

Østbroen – Liste til KV21

Erik Bo Andersen

Kongelysdalen 14

8930 Randers NØ