De 13 landsbyer i Landsbyklyngen Kronjylland har siden 2016 arbejdet med ideen om at skabe et åbent og fleksibelt mødested. Nu bliver det en realitet i Albæk med plads til alle

 

Et nyt, fælles mødested, der bliver centrum for aktiviteter, fællesskab og formidling af områdets muligheder. Det er ambitionen for de 13 landsbyer i Landsbyklyngen Kronjylland, og realiseringen er netop kommet et stort skridt nærmere. Realdania og Lokale og Anlægsfonden har nemlig besluttet at støtte projektet med 4,5 millioner kroner.

Det nye mødested, som kommer til at hedde Klyngehuset Kronjylland, skal ligge ved Albæk – midt i Naturpark Randers Fjord.

“Det kommer til at betyde noget for borgerne, at de får et alternativt mødested – også for de der ikke er organiseret i en forening”, siger Knud Pedersen, der er formand, Landsbyklyngen Kronjylland og Mellerup Bylaug.

I 2017 lavede man en undersøgelse blandt borgerne i de 13 landsbyer, og den sagde entydig, at dette mødested og placering var det helt rigtige.

“Det er kun noget af finansieringen, der med denne portion penge er på plads, men de resterende 4,5 millioner ligger og venter på os, så vi regner med at gå i gang så vi kan åbne først i 2024 eller sidst i 2023”, fortæller han.

 

Dynamik i lokalsamfundet

Med et fællesmødested i Langsbyklynge Kronjylland, håber de lokale, der kommer dynamik i Albæk og de omkringliggende landsbyer i klyngen.

Muligheden for at etablere klyngehuset i Albæk er opstået, da boldbanerne flytter til Harridslev som led i etableringen af Kraftcenter Korshøj.

“Det har stor betydning for Albæk, at der kan etableres et klyngehus i byen, når SMIFF 09 flytter fodboldbanerne til Harridslev. Vi havde noget godt, men får noget der er endnu bedre. Det tiltrækker forhåbentligt mange mennesker – ikke kun fra Klyngen – men også fra Randers. Vi er bare så stolte og glade for opbakningen fra Realdania. Vi glæder os til projektet står klar, så vi kan vise vores skønne område frem”, siger Bent Eriksen, der er formand for borgerforeningen i Albæk.

Landsbyklyngen Kronjylland er beriget med en unik natur og historiske værdier, som er synlige og kan mærkes. Og mødestedet skal bygges med en høj arkitektonisk kvalitet og i harmoni med omgivelserne: Skoven, stierne og nærheden til fjorden. Sådan at stedet kan blive det naturlige samlingspunkt for området.

Ideen til Klyngehuset Kronjylland er skabt i et tæt samarbejde mellem Randers Kommune, Landsbyklyngen Kronjylland, Albæk Borgerforening, samt områdets forskellige brugergrupper og interessenter.

“Landsbyklyngen ser denne bevilling som en anerkendelse af det arbejde, der er udført siden etableringen af landsbyklyngen, og vi ser frem til nye projekter og samarbejdet med andre landsbyer i Klyngen og Randers Kommune,” siger Knud Pedersen, formand for Landsbyklyngen Kronjylland.

“Vi har siden 2016 arbejdet på at give folk i landsbyklyngen et alternativ mødested, og det er vores forhåbning, at dette sted kan være med til at professionalisere foreningerne, så de kan arbejde mere synlige og ikke længere behøves at mødes hjemme i privaten”, siger han.

Og at få folk fra andre landsbyer lokket til Albæk bliver ikke noget problem.

“Herude på landet er vi jo vant til at køre efter tingene”, siger han med et smil.

Han håber, at man med mere synlighed, kan få flere folk til at være aktive i fritiden på den ene eller anden måde – enten ved at organisere sig i de forskellige foreninger eller ved at skabe et naturligt mødested for de der ikke er organiseret i en forening, men som gerne vil mødes med andre alligevel – det kan være om gåture, lystfiskeri eller noget helt tredje.

 

Stærke lokalsamfund

I Randers Kommune er der mange stærke lokalsamfund, og netop evnen til at samarbejde er med til at skabe en positiv udvikling i områderne.

“Det her er et tydeligt bevis på værdien af godt samarbejde. I Landdistriktsudvalget ved vi, at ildsjælene bidrager til at udvikle landsbyerne og lokalområderne. Det er et utroligt flot arbejde, som er gjort i Landsbyklyngen Kronjylland og Albæk Borgerforening. Jeg er sikker på, at Klyngehuset Kronjylland kan blive et fantastisk mødested, som vil skabe masser af aktivitet og synliggøre områdets kvaliteter,” siger Lars Søgaard, der er formand for landdistriktsudvalget i Randers Kommune.

Tilbage i 2017 blev Albæk af politikerne udpeget til områdefornyelse, men det blev sat på standby indtil afklaring på Kraftcenter Korshøj. Det er forventningen, at Klyngehuset Kronjylland nu vil blive etableret som et led i en kommende områdefornyelse og være klar til brug i 2024.

Og at netop dette mødested skal ligge i det naturskønne Naturpark Randers Fjord, er med til at skabe uanede muligheder for foreningsliv. Der er mulighed for både inden- og udendørs aktiviteter. Og hele området kan tages i brug til forskellige aktiviteter.

“Vi skal have gang i området, og det må gerne benyttes af andre, der kommer fra eksempelvis Randers – enten det er indendørs lokaler eller udekøkken og spise området. Og alle er velkomne til at gå tur i området”, fortæller Knud Pedersen.

Han slår også på tromme for de mange muligheder, der er, for at nyde naturen.

“I øjeblikket er der en sti-gruppe, der arbejder på at forbedre  og anlægge stier ned til fjorden, ind i skoven og ned på diget. Stierne skal hænge sammen, så der bliver rig mulighed for at bevæge sig rundt”, fortælle han.

Der er lige nu en befolkningstilvækst i Albæk – og området ved Harridslev, og målet er at gøre det attraktivt at bo i området, siger Bent Nielsen, der er formand for Albæk Borgerforening.

“Vi er super stolte over, at der nu kommer noget andet til os, når fodbolden flyttes til Harridslev. Det betyder meget for lokalsamfundet og hele kommunen får gavn af aktiviteterne. Vi er glade for, der er en udvikling i vores lokalsamfund”, siger han.

Han håber også, man kan tiltrække nye borgere så der sker en dynamik mellem det gamle og det nye.

Og nu har landsbyen tilmed fået bybussen forbi og den har vendeplads lige udenfor det nye Klyngehuset Kronjylland.

 

Naturlig aktivitet

I landsbyklyngen Kronjylland vil de skabe et mødested, der tilbyder noget som landsbyklyngens område ikke tilbyder i dag. Noget, der kan styrke fællesskabet og fritidslivet, men som ikke konkurrerer med andre steder indenfor landsbyklyngens 13 landsbyer – f.eks. forsamlingshusene og den organiserede del af idrætslivet.

Der bliver fuld overblik over de fremtidige aktiviteter i det nye aktivitetscenter – Klyngehus Kronjylland. Der vil på stedet være en opslagstavle med et helt håndgribeligt overblik over aktiviteter og ellers vil alle kunne følge med på husets facebook-side, fortæller Knud Pedersen.

“Ud over foreninger, tænker vi også at firmaer og andre kan leje sig ind til arrangementer. Det kan være sammenkomster i enten vinter eller sommerhalvåret – for der bliver også et område med udekøkken og bålsted, hvor der er mulighed for at spise. Det kan være efter en tur i naturen i området”, foreslår han.

Han håber også at enkeltpersoner med tiden vil organisere sig i foreninger, for på den måde vil det være nemmere at opnå lokaletilskud til leje af lokaler i Klyngehuset.

“Det kan bidrage til brugen af huset og holde det i gang. Pengene er hjemme til opførsel, men vi skal selvfølgelig også have penge til driften”, siger han.

Klyngehuset Kronjylland understøtter borgernes efterspørgsel på et mødested i den natur, der omgiver klyngen. Det er skabt i et tæt samarbejde mellem Randers Kommune, Landsbyklyngen Kronjylland, Albæk Borgerforening samt områdets forskellige brugergrupper og interessenter.

Etableringen af Klyngehuset Kronjylland vil bidrage til realiseringen af Randers Kommunes outdoorstrategi – ’bevæg dig for livet’, der har til formål at skabe og udvikle nye udendørsaktiviteter.

Ambitionen er her at skabe et naturligt samlingspunkt for klyngen ved at lave et mødested med en høj arkitektonisk kvalitet og i harmoni med omgivelserne: skoven, stierne og nærheden til fjorden. Klyngehuset skal være åbent og fleksibelt og fremme vandre- og svampeture, fugleture og mountainbikekørsel. Samtidig skal huset også være udgangspunkt for formidling af området natur, flora, fauna, kulturmiljøer og historie. Alt sammen for at styrke aktive fællesskaber og forståelsen for området.

 

 

 

 

Fakta

Klyngehuset Kronjylland bliver et åbent og fleksibelt mødested, der fremmer fritidsaktiviteter i naturen. Samtidig skal huset være udgangspunkt for formidling af området natur, flora, fauna, kulturmiljøer og historie. Alt sammen for at styrke aktive fællesskaber og forståelsen for området.

 

Landsbyklyngen Kronjylland har et samlet indbyggertal på godt 5.000 og består af byerne Harridslev, Mellerup, Støvring, Albæk, Østrup, Vestrup, Tjærby, Tvede, Lem, Linde, Lindbjerg, Mejlby og Gimming. Visionen for landsbyfællesskabet er at styrke fællesskabet, øge deltagelsen ved lokale arrangementer, skabe en bedre udnyttelse af de eksisterende stedbundne ressourcer og i det hele taget få synliggjort områdets kvaliteter

 

Realdania og Lokale og Anlægsfondens støtter i alt seks nye mødesteder rundt omkring i landet med i alt knap 23 millioner kroner, heraf 4,5 millioner kroner til Klyngehuset Kronjylland. Læs mere om støtten på Realdanias hjemmeside. De seks projekter støttes som en del af kampagnen Mødestedet, der skal styrke de fysiske rammer om landsbyklyngernes fællesskab og fritidsliv.