Endelig kom den. Den længe ventede rapport og i Socialdemokratiet er vi rede til at fortsætte arbejdet med at sikre de ældre i Randers Kommune gode, værdige forhold.

Vi er, som de øvrige partier og lister, glade for, at vi nu har en ekstern og uvildig undersøgelse af vores ældreområde. Undersøgelsen blev forelagt Byrådet den 17. marts 2021.

Det er nok den største og mest omfattende undersøgelse af et ældreområde i en kommune.

I Socialdemokratiet bemærker vi, at der ikke noget i undersøgelsen, som giver anledning til bekymring for den grundlæggende kultur. Omsorgsområdet fremtræder som en veldrevet organisation, hvor både kultur og værdier er sunde og robuste. Ligesom borgere og pårørende overvejende har en god tilfredshed med den pleje og omsorg, der ydes.

I lige så høj grad, som vi hæfter os ved at ældre-og omsorgsområdet i Randers kommune generelt fremtræder som en velfungerende og veldrevet organisation, så hæfter vi os også ved, at der fortsat er et stykke arbejde at gøre for os alle, et relevant og nødvendigt arbejde for at styrke ældre-og omsorgsområdet meget mere.

Vi har engagerede, dygtige og kompetente ledere og medarbejdere indenfor ældre- og omsorgsområdet og en organisation, hvis kultur og værdigrundlag er sundt og robust men rapporten peger også på styrkelse, forbedringer af og fortsat øget opmærksom på nogle områder og det skal vi arbejde fokuseret og målrettet med.

Rapporten viser, at de pårørende har en meget høj tilfredshed og tillid til personalet, men selvfølgelig kan samarbejdet med de pårørende styrkes og rapporten peger på anbefalinger omhandlende en model for pårørendesamarbejdet. Vi ved, at de pårørende er vigtige medspillere og det samarbejde, skal vi have styrket yderligere.

 

Vi skal også blive endnu tydeligere i, hvilket serviceniveau vi ønsker og kan tilbyde i Randers Kommune og ikke mindst hvad den enkelte borger kan forvente af service, pleje og omsorg.

Og ikke mindst er det vigtigt, at vi i Randers Kommune både formulere, men også gennemføre en sammenhængende kompetence- rekrutterings- og fastholdelsesstrategi.

Vi er allerede udfordret i forhold til at rekruttere personale og vil også i høj grad være det i årene frem. Vi ved ud fra statistikker og undersøgelser, at der bliver flere ældre i årene frem og at en stor andel af de medarbejdere, som er beskæftiget indenfor ældre-og omsorgsområdet går på pension og dermed forlader arbejdsmarkedet.

Det er derfor også yderst vigtigt at have fokus på, at der også i årene frem er kompetente medarbejdere nok.

Strategien vil tillige være med til at styrke den kontinuitet, der efterspørges både af borgere og pårørende, så borgeren gennemgående oplever at få hjælpen af den samme medarbejder.

Vi ser frem til at Randers Byråd kan samle sig omkring en fælles plan for, hvordan vi skal arbejde og ikke mindst, hvordan vi kan nå i mål med at få realiseret anbefalingerne. Vi er klar!

 

Fatma Cetinkaya (A), Formand for Omsorgsudvalget

Liselotte Frier Pedersen (A) Gruppeformand og medlem af Omsorgsudvalget

Randers Byråd