Med en ny webside har Børn og Skole lanceret et nyt videns- og inspirationsunivers for medlemmer af skolebestyrelser i Randers Kommune.

Det nye, online univers skal udvikle skolebestyrelserne og give en fælles platform for skoleudvikling og relevant information.

Kommunen anser skolebestyrelserne som et helt centralt og meget vigtigt samarbejdsorgan på skolerne i Randers.

– Platformen skal være med til at styrke kompetenceudviklingen og skabe øget gennemsigtighed om arbejdet i bestyrelserne, siger formand for skole- og uddannelsesudvalget i Randers Kommune, Steen Bundgaard.