Radikale Venstre i Randers Byråd ønsker, at de ældre får besøg af færre hjælpere fra hjemmeplejen end i dag. Det skal være en nogenlunde fast gruppe, der besøger den ældre.

Den dugfriske ældreundersøgelse, udarbejdet af konsulentfirmaet Implement, viser med alt tydelighed, at det er et udtalt ønske herom hos de ældre medborgere, der i hverdagen har behov for hjemmeplejens hjælp. De ønsker klart, at se færre forskellige ansigter fra hjemmeplejen.

Ca. 60 procent af disse adspurgte ældre mener, at antallet af forskellige hjælpere der besøger dem er for stort. Især i forhold til den personlige pleje ses bekymringen og utilfredsheden.

De ældre ønsker, at det er en (nogenlunde) fast gruppe af personale, der kommer hjemme hos dem. Den her beskrevne store negative tilfredshed er ikke acceptabelt. Byrådet må handle.

Radikale Venstre foreslår, at tingenes tilstand med hensyn til hjemmebesøgene nu undersøges og kortlægges. Følgelig skal forvaltningen organisere hjemmeplejen, så de ældres ønske om at se færre forskellige hjælpere sker fyldest.

Det kan lade sig gøre. Under fremlæggelsen af ældreundersøgelsen spurgte Radikale Venstre konsulentfirmaet om dette. Specialisterne fra Implements svar er, at det blot kræver ændret planlægning og organisering. Det er ikke afhængig af en kommunes størrelse, var budskabet.

I øvrigt tror vi radikale, at forslaget tillige vil være positivt med hensyn til arbejdsmiljøet for hjemmeplejens medarbejdere.

Altså, de ældre skal tildeles sammen tid som i dag; men de vil gerne have besøg af knap så mange forskellige hjælpere.
Radikales forslag behandles ved et kommende byrådsmøde.

 

Mogens Nyholm
Byrådsmedlem
Radikale Venstre