Randers Kommune har modtaget en ansøgning om opstilling af en 48 meter høj gittermast til mobiltelefoni på Færgevej 44 ved Udbyhøj.

Masten ønskes opsat i landzone med Udbyhøj mod øst og det åbne land mod vest og i en afstand til Randers Fjord på ca. 550 m.

Sagen har netop været drøftet i Miljø- og teknikudvalget.

Her blev ansøgningen godkendt, men med en bemærkning om, at udvalget opfordrer masteejer til at gå i dialog med borgerforeningen om en mulig anden placering.