Styrelsen for Patientsikkerhed har i dag ophævet de midlertidige besøgsrestriktioner på Region Midtjyllands hospitaler.

Lempelsen betyder, at reglen om maksimalt én besøgende eller ledsager per patient falder bort.

Dog opretholdes afstandskravet på 2 meter på hospitalerne, så der i praksis kan være meget begrænset plads til besøgende og ledsagere på sengestuer og i klinikker, oplyser Region Midtjylland.

Derfor kan der fortsat være lokale forhold, som gør det nødvendigt at opretholde særlige begrænsninger i adgangen til f.eks. en afdeling eller et område på hospitalet.