Med inspiration fra Mariagerfjord Kommune arbejder Randers Kommune på en ordning med gratis Flextur for alle unge under 21 år.

Ordningen forudsætter ligesom i Mariagerfjord, at den enkelte person under 21 lader sig registrere i et kørselssystem.

Det er dog usikkert, om Midttrafik kan tilbyde en løsning på forslaget. Derfor skal det drøftes med Midttrafik ift. om det kan realiseres.

Foreløbig har Landdistriktsudvalget godkendt at der kan bruges 800.000 kr. på ordningen.