Randers Kommune har siden maj 2019 tilbudt psykologsamtaler til ældre borgere i mistrivsel.

Og det med fin succes.

Så nu foreslår forvaltningen at målgruppen udvides til at
inkludere ægtefæller til borgere med demens og at der etableres et gruppetilbud til ensomme

Sagen skal behandles på denne uges møde i omsorgsudvalget.