Bøsbrovej bliver er frem til og med 14. maj et-sporet med prioriteret kørsel og en del af trafikken på Løgstørvej blokeres, mens Vandmiljø Randers skifter kloakledninger. Prioriteret kørsel på Bøsbrovej skal sende bilister sikkert forbi udgravningen

 

Trafikanter i Vorup kan i 12 dage se frem til, at en midlertidig lysregulering på Bøsbrovej lader dem passere Vandmiljø Randers’ kloakarbejde. Mandag i denne uge inddrog forsyningen det ene spor på Bøsbrovej, så passage ved udgravningen (underboring af nye kloakledninger) kan foregå forsvarligt for både trafikanter og mandskab.

“Den prioriterede kørsel på Bøsbrovej og afspærring af muligheden for at dreje ind ad Løgstørvej i nordvestlig retning vil påvirke trafikken. Krydset modtager en del trafik heriblandt bustrafik”, fortæller Bjarne Svensson, projektleder i Vandmiljø Randers.

Derfor håber han og kollegerne i Vandmiljø Randers, at trafikanterne forbereder sig på alternative ruter.

“Vi har de sidste par uger skiftet de gamle kloakledninger i Skivevej, Gurrevej og Løgstørvej, og nu er vi kommet til de ledninger, der går gennem krydset. Der er tale om store ledninger, som vi skal grave et godt stykke ned i jorden til. Mens vi arbejder, er vi nødt til at holde en del af krydset fuldstændigt lukket”, forklarer Bjarne Svensson, der bl.a. står for separatkloakeringen i Vorup.

 

Arbejdet fortsætter ad Bøsbrovej

Det er dog ikke helt slut med omveje fra 14. maj. Efter arbejdet i krydset fortsætter kloakarbejdet nemlig videre ad Bøsbrovej. Her vil den prioriterede kørsel fastholdes, indtil kloakarbejdet i Bøsbrovej afsluttes i slutningen af juni.